Toespraak door Jan van Zanen bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Henk Kronenberg, 3 september 2022

 

Geachte heer Kronenberg,

Beste Henk,

 

Ypenburg speelt een belangrijke rol in uw leven.

Allereerst door de Scoutinggroep op het voormalig vliegveld en later door de woonwijk Ypenburg. En voor beide zet u zich al jaren met hart en ziel in.

‘Verbinder’ is het woord dat steeds weer terugkomt uit alle activiteiten die u heeft gedaan. U brengt mensen bij elkaar uit verschillende disciplines en u vindt het belangrijk dat mensen elkaar blijven ontmoeten. Of dat op bestuurlijk niveau is of op wijkniveau: dat maakt voor u geen verschil. Ook leeftijd maakt voor u niet uit: u zet zich in voor jong én oud.

Het begon allemaal meer dan 45 jaar geleden bij de Scoutinggroep Van Weerden Poelman op (toen nog) vliegveld Ypenburg. Toen er vernieuwing nodig was van het scoutingspel, heeft u uw schouders eronder gezet, samen met Dirk van Os. Er kwamen voor de scouts uitdagende luchtvaartactiviteiten, zoals modelbouwen en modelvliegen, het bezoeken van airshows en zweefvliegen tijdens zomerkampen. De scouting leefde weer op. Niet alleen lokaal, ook landelijk heeft u het luchtverkennersspel op de kaart gezet en aan een handboek daarover meegeschreven.

Door de komst van de nieuwe woonwijk Ypenburg omstreeks 2000 kwamen er ook nieuwe leden bij. U heeft toen een speltak voor de landscouts opgezet, waardoor de groep een bredere basis kreeg en ook kinderen die niet in luchtvaart zijn geïnteresseerd, aan konden sluiten. Na verloop van tijd heeft u het overgedragen aan nieuwe leiders, maar u bleef hen ondersteunen op het gebied van leidinggeven en programma-ontwikkeling.

Toen eind jaren negentig het vliegveld werd opgeheven, moest voor het clubhuis een andere oplossing gevonden worden. U bouwde een bestuurlijk netwerk op met de gemeenten Rijswijk, Den Haag en het ‘Bestuurlijk Overleg Ypenburg’. U heeft talloze gesprekken en acties gevoerd. Uiteindelijk leidde dit tot een nieuwbouwproject samen met de stichting Rijswijkse Kinderopvang. In een periode van tien jaar heeft u via de Rijksdienst Domeinen achtereenvolgens drie gebouwen tijdelijk mogen gebruiken ter overbrugging. Het voortbestaan van Scoutinggroep Van Weerden Poelman was gegarandeerd.

Jarenlang was u voorzitter van de Scoutinggroep en u heeft het proces van omvorming van een stichting naar een vereniging van a tot z begeleid. Tot op heden wordt uw advies hogelijk gewaardeerd. Ook op regionaal en internationaal niveau heeft u uw steentje bijgedragen. U schoot Scouting Regio Vlietstreek te hulp toen het regiobestuur opstapte. Daarna heeft u de trainingsteams nieuw leven ingeblazen, de contacten met de regio verbeterd en heeft u scoutingsbesturen trainingen gegeven. Ook tijdens de Europese Jamboree en Wereld Jamboree in respectievelijk 1994 en 1995 was u betrokken bij het organiseren van luchtscoutingactiviteiten, met als hoogtepunt: het gebruik van een heteluchtballon. De voorzitter van de Scoutinggroep noemt u een voorbeeld voor velen, een vraagbaak, een vertrouweling. Dat zegt heel veel over u. Ook uw tomeloze inzet wordt van onschatbare waarde genoemd voor de Scoutinggroep, maar ook voor de maatschappij. Een mooi compliment.

Ondertussen was u ook actief geworden binnen de nieuwe woonwijk Ypenburg, in de – mede door u – opgerichte stichting ILSY. Ik moest de betekenis even opzoeken: Internationale Luchtvaartshow Ypenburg. Deze vond in de tweede helft van de jaren veertig en in de jaren vijftig jaarlijks plaats op vliegveld Ypenburg. Thuisbasis van stichting ILSY is het wijkcentrum Piet Vink, waar inwoners van Ypenburg elkaar kunnen ontmoeten. Er is ook een huiskamer voor de Senioren Soos, de Curtiss Corner. Binnen ILSY bent u nog steeds actief als penningmeester. Ook bent u nauw betrokken bij de jaarlijkse Seniorendag en het kerstdiner. U bent altijd bereid een helpende hand te bieden en u houdt van nieuwe uitdagingen. Ook kan men bij u terecht met vragen over digitale problemen met bijvoorbeeld telefoons en tablets. Ik herken dat… Daarnaast zorgt u ervoor dat de koffie-en koekvoorraad op peil is, er altijd voldoende schone handdoeken zijn en dat alle apparatuur die er aanwezig is, goed functioneert. Of dat nog niet genoeg is, beheert u ook de Buurtbios: een aanhanger met apparatuur om films te vertonen in een minibuitenbioscoop. Wat mooi. U brengt de aanhanger op de plaats van bestemming, helpt met opbouwen en zorgt dat alles functioneert.

Uw historische interesse uit zich in de mede door u opgerichte Stichting Historische Buitenplaats Ypenburg. Al vele jaren bent u in deze stichting actief als voorzitter én penningmeester. Daarnaast was u direct betrokken bij de restauratie van het voormalige luchthavengebouw en bent u het aanspreekpunt voor de bedrijven die daar nu gevestigd zijn. Van 2012 tot en met 2020 was u lid van de Adviescommissie voor een nieuw kunstwerk voor het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. Uw grote historische kennis van Ypenburg kwam daarbij goed van pas. Ook uw persoonlijke archief wordt geroemd; men mocht er altijd een beroep op doen. En dan is er ook nog de Overtuin aan het ILSY-plantsoen. Genoemd naar de Overtuin waar uw familie vandaan komt: Warnsveld. Opgezet samen met de gemeente Den Haag om kinderen in aanraking te brengen met de natuur via de scouting, het kinderdagverblijf en de buurt. U kunt er uren over vertellen, zo is mij ter ore gekomen en ik hoop dat u dat nog lang zult mogen doen.

 

Meneer Kronenberg,

Beste Henk,

U zet zich al tientallen jaren in voor de scouting en voor Ypenburg en dat is niet onopgemerkt gebleven. Men zegt ook van u dat u iemand bent waar je altijd op kunt bouwen. U bent precies de persoon waarvan kan worden gezegd dat u ‘het cement in de samenleving’ bent. Het is mij dan ook een eer en een genoegen u te mogen mededelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u te onderscheiden.