Meneer Hardon,

Beste Michiel,

 

Als wethouder – en ook later – zult u er vaak op gewezen hebben: Den Haag is de stad van vrede en recht.

Van de eerste Haagse vredesconferentie van 1899 tot de procedures aan het Internationaal Gerechtshof rond Oekraïne, Israël en Gaza.

U heeft veel betekend voor een concrete invulling van vrede en recht in onze stad en daarbuiten.

U zet zich daar nog altijd voor in.

Tien jaar geleden was u medeoprichter van de stichting Youth Peace Initiative.

Een platform dat jongeren betrekt bij internationale vraagstukken.

Door vredesconferenties, workshops en contacten tussen jongeren hier en in conflictgebieden.

U begeleidde jonge vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten.

Ze kwamen uit Israël, de Palestijnse gebieden, Cyprus, Noord-Ierland, Kosovo, Syrië en Nederland.

Met uw inzet is ook de tweejaarlijkse Youth Carnegie Peace Prize in het leven geroepen.

Een erkenning voor jonge vredesactivisten en een aansporing voor anderen.

De laatste jaren kwam daar nog het werk voor de stichting Gast aan Tafel bij.

Bij deze stichting draait het – anders dan bij Novib Gast aan Tafel – om de verbinding van Nederlandse gastgezinnen met nieuwkomers.

Dan nog iets over de inspiratie waaruit dit alles voortkomt.

Een bron die nog altijd voedt: het geloof en de kerk. Zaken waarvoor u zich na het pensioen bij de Wereldraad van Kerken bent blijven inzetten.

Eerst als voorzitter van de diaconie en later als vrijwilliger van de Haagse Kloosterkerk.

U hielp Sinterklaas met een actie voor cadeautjes in gezinnen waar cadeautjes niet vanzelfsprekend zijn.

De actie Resto Van Harte gaf dak- en thuislozen een maaltijd.

Als diaken was u verantwoordelijk voor het Open Huis en de Open Tafel.

Ook na het afscheid als voorzitter van de diaconie bent u betrokken gebleven bij acties voor vluchtelingen.

Bij elkaar een indrukwekkende staat van dienst, opgebouwd naast een professionele carrière die ook al in dienst van de vrede en de medemens stond.

Uw Koninklijke onderscheiding is beslist verdiend.

De versierselen speld ik u graag op.