Toespraak door Jan van Zanen bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Sophie Dencher-van der Voort van Zijp, 4 juli 2024

 

Mevrouw Dencher,

Beste Sophie,

 

In de vroege jaren van het nieuwe millennium was u gestationeerd in Zuid-Korea.

Uw man als directeur bij Shell.

U als gepassioneerd vrijwilligster en begenadigd fondsenwerfster voor de armen en behoeftigen van Korea.

U was actief voor de British Association van Seoul en vooral voor ‘Planting Love’.

Een organisatie voor steun aan gehandicapte kinderen, wezen en alleenstaande vrouwen in Korea.

Met uw charme en vasthoudendheid wist u tienduizenden dollars voor de projecten in te zamelen.

U bent niet voor niets een natuurtalent in fondsenwerving genoemd.

U bracht veel geld bijeen, maar zag ook toe op de besteding.

Met bezoeken aan de projecten toonde u belangstelling en werden goede relaties opgebouwd en onderhouden.

U was in deze periode ook medeorganisator van het jaarlijkse Oranjebal te Seoul.

Dat mag en zal bij de toekenning van uw koninklijke onderscheiding geen doorslaggevende rol gespeeld hebben.

Bij terugkeer in Nederland maakte u zich al snel onmisbaar bij de Vrienden van het Mauritshuis.

U werd bestuurslid en coördinator van de vrijwilligers. Onder uw leiding werd de bezetting internationaler en diverser.

Er kwamen naast dames zowaar acht heren op de lijst voor de bemensing van de museumwinkel en de informatiebalie.

U draagt daarnaast veel bij aan de onderlinge cohesie. Met de organisatie van het jaarlijkse uitje, de maandelijkse lezing, de Kerstviering bij u thuis en uw persoonlijke aandacht voor de vrijwilligers.

Ook uw gave voor fondsenwerving is bij het Mauritshuis opnieuw tot bloei gekomen.

U werft donateurs, organiseert het donateursdiner en nam in 2014 het initiatief tot de oprichting van de ‘International Friends of the Mauritshuis’.

Een groot succes dat uitgroeide tot tweehonderd leden uit twintig nationaliteiten.

Dit jaar vieren de ‘Friends’ het tienjarig bestaan en komt er een eind aan uw laatste bestuurstermijn bij de Vrienden van het Mauritshuis.

Om al deze redenen is het een goed moment geacht om uw vele verdiensten in heden en verleden te markeren met een Koninklijke onderscheiding.

Mijn hartelijke felicitatie.