Meneer Sol,

 

Laat mij beginnen met u te condoleren met het verlies van uw vrouw Natalie.

Laat dit moment ook een eerbetoon aan haar zijn.

Meneer Sol,

Beste Koos,

U ging in 2012 met functioneel leeftijdsontslag als luitenant-kolonel van de Landmacht.

Maar u was al sinds 2004 parttime uitgeleend als woordvoerder en communicatieadviseur van het project Nederlandse Veteranendag.

Na uw pensionering trok u de missie van de Veteranendag breed.

U had een belangrijke rol in de ontwikkeling van het openingsprogramma in de Haagse Koninklijke Schouwburg.

U zocht en vond samenwerkingen met vele partijen en de media.

Er ontstond een scala aan activiteiten het jaar rond.

Denk aan het muzikale programma waarin duizenden scholieren kennis hebben gemaakt met de verhalen van veteranen.

Aan het dilemmaprogramma ‘Wat zou jij beslissen?’ Maar ook aan de stripboeken met veteranenverhalen en natuurlijk het televisieprogramma ‘Ode aan onze veteranen’.

Nog altijd zet u zich in voor de veteranen.

Nu vooral bij de stichting Echos Homes, een welzijnsorganisatie voor veteranen en hun thuisfront.

Ik begrijp dat u zich daar zelden aan de afspraken houdt. Gelukkig gaat het altijd om het overschrijden van het aantal afgesproken vrijwilligersuren.

En toch is uw belangstelling nog breder.

U heeft een huis en brocantewinkel samen met een vriend in Noord-Frankrijk.

U restaureert oldtimers en bent alweer twaalf jaar bestuurslid van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw- en plantkunde Den Haag.

En dan bent u ook nog coördinator van de jaarlijkse Geraniummarkt tijdens Koningsdag.

Voor al die kwaliteiten en verdiensten wordt u Koninklijk onderscheiden.

Van harte gefeliciteerd.