Spreekpunten voor de kreeftenlunch van Kompaan en United Fish Auctions (UFA), 12 juli 2021

N.B. verkort uitgesproken in verband met de actualiteit rond Parnassia

Meneer Van Ditmarsch (Kompaan),
Meneer Van Nieuwenhuijzen (UFA),

Wat een mooi initiatief van Kompaan en United Fish Auctions.
Een combinatie van twee mooie dingen die Den Haag en Scheveningen te bieden hebben: bier en vis.
Hier op de Binckhorst, een gebied met een bijzondere en in dit geval toepasselijke geschiedenis.
Niet zozeer omdat ik hier een deel van m’n diensttijd heb doorgebracht, als luitenant bij de Koninklijke Luchtmacht.
Maar vooral omdat de Binckhorst een link heeft met de provincie waar de kreeft die vandaag op het menu staat, vandaan komt.
U vraagt zich nu misschien af: waar heeft die man het over?
Wel, ik zal het u verklappen.
Een van de Haagse gemeentebestuurders die na de Tweede Wereldoorlog een drijvende kracht was achter het ontstaan van het bedrijventerrein de Binckhorst was de toenmalige wethouder van economische zaken:
Jan van Aartsen, afkomstig uit een Zeeuws geslacht én van 1965 tot 1974 commissaris van de koningin in Zeeland.
En de vader van mijn zeer gewaardeerde voorganger in dit ambt.
Ja, ik ken m’n Haagse geschiedenislessen inmiddels een beetje…

Kompaan staat als Haagse bierbrouwerij in een lange traditie.
Een traditie die teruggaat tot maar liefst 1574.
In dat jaar wilde een Hagenaar aan het Spui een bierbrouwerij beginnen, ik citeer,
“tot prouffyt, gemack ende geryff van de inwoonders van den Hage ende oock mede vant leeger van de Conincklijke Majesteit dat hier jegenwoirdich is.”
Einde citaat.
Had ik al een link gelegd tussen bier en het leger?
Maar goed, of eigenlijk niet goed: het plan voor een Haagse brouwerij liep spaak op de weerstand vanuit de Staten van Holland.
Die wilden de brouwers in Delft, toenmalig biercentrum van Holland, beschermen.
Delft heeft zelfs overwogen een legertje naar Den Haag te sturen, om de Haagse bierbrouwerij te verwoesten.
Dat waren nog eens tijden…
Het was echter niet meer nodig, want de brouwerij was al verloren gegaan in het krijgsgewoel van de Opstand…
Misschien is het wel aardig om over 3 jaar 450 jaar Haags bier te vieren?
Het is maar een idee.
Ik ben ieder geval heel blij met deze mooie samenwerking van Kompaan en United Fish Auctions.
Veel succes gewenst.