Woord van welkom door burgemeester Jan van Zanen bij de landelijke ledenbijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, 12 november 2022

 

Geachte aanwezigen,

Geachte pelgrims,

 

Hartelijk welkom in Den Haag.

De stad die de eer heeft om onderdak te bieden aan deze landelijke ledenbijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

Een vereniging met als doel om de belangstelling voor pelgrimstochten naar Santiago de Compostela in Galicië te verbreden en te verdiepen.

Iedereen die een pelgrimage naar Santiago wil ondernemen, of het nu te voet of op de fiets is, helpt u op weg.

Zowel in praktische als spirituele zin.

De afgelopen jaren hebben steeds meer Nederlanders die tocht ondernomen.

Die populariteit weerspiegelt zich ook in de groei van het ledenaantal van uw genootschap.

In 36 jaar groeide dat van de 100 mensen die bij de oprichtingsbijeenkomst waren tot de ruim 14.000 leden van dit moment.

 

Dat u vandaag – voor het eerst, zo heb ik begrepen – in Den Haag bijeenkomt, doet mij ook persoonlijk wat.

Al bijna 20 jaar is het Huis van Sint Jacob, uw hoofdkantoor, gevestigd in Utrecht.

Eerst aan de Lange Nieuwstraat 9A en tegenwoordig aan de Janskerkhof 28A.

Zoals u wellicht weet heb ik een speciale band met Utrecht.

De stad waar ik het langst van mijn leven heb gewoond en gewerkt en waar mijn beide kinderen en kleindochter zijn geboren.

 

Sinds de zomer van 2020 mag ik burgemeester zijn van Den Haag, de stad die voor uw genootschap op zijn beurt een bijzondere betekenis heeft.

Den Haag mag zich met recht een Jacobusstad noemen.

Sint Jacobus de Meerdere is de beschermheilige van Den Haag.

Dat is hij overigens ook van het Friese dorp Sint Jacobiparochie, waar uw genootschap een informatiecentrum heeft.

In 1279 (of 1290, daarover wordt nog steeds gediscussieerd) is in Den Haag de orde van Sint Jacob opgericht.

Op 25 juli van dat jaar werden twaalf edelen in de Ridderzaal tot ridder geslagen.

De orde van Sint Jacob bestaat nog steeds en is de oudste ridderorde van ons land.

Den Haag telt twee Jacobskerken: om te beginnen de Grote of Sint-Jacobskerk, waar vandaag een deel van het programma van uw bijeenkomst zal plaatsvinden.

Rond die kerk vindt u ook de welbekende Jacobsschelpen.

Hier om de hoek, in de Parkstraat, staat de neogotische Sint-Jacobus de Meerderekerk, een schepping van Pierre Cuypers.

Weet u overigens dat verschillende rechtsbronnen van Leiden en Delfland uit de 15e en 16e eeuw melding maken van strafbedevaarten naar een reliek van het Heilig Kruis ‘in die Haghe’, de oude naam van onze stad?

 

Die strafbedevaarten waren destijds bedoeld als boetedoening voor wetsovertreders.

Uiteraard realiseer ik me dat u tegenwoordig om heel andere redenen de ‘camino de Santiago’ onderneemt…

Maar ik wilde het toch even noemen: Den Haag is per slot van rekening óók de stad van vrede en recht.

Van harte wens ik u een heel prettige en inspirerende dag toe in onze mooie Jacobusstad achter de duinen.

Ik haast mij nu naar Scheveningen, waar ik – samen met de Spaanse ambassadeur – die andere welbekende Sint mag begroeten.

Veel plezier.