Meneer Van der Schaft,

Beste Maarten,

 

Al woont u inmiddels lange tijd in Den Haag, u bent uw geboortestreek, het Westland, geenszins vergeten.

Een paar jaar geleden schreef u een open brief aan toenmalig burgemeester Van der Tak waarin u zich beklaagde over de verloedering van het eertijds zo pittoreske tuinbouwlandschap dat het Westland ooit kenmerkte.

Als iemand die kritiek mocht uiten, was u het wel.

Sinds uw pensionering, alweer bijna dertig jaar geleden, houdt u zich intensief bezig met de geschiedenis van het Westland.

U ontdekte dat, veel meer dan men tot dan toe aannam, onder anderen schilders van de Haagse School hun inspiratie vonden in het Westland.

Daar bleef het niet bij.

Onder uw toezicht werden ruim 200 schilderijen van Westlandse dorpsgezichten en landschappen voor het Westlands Museum aangeschaft.

U regelde ook de financiering van die aankopen, via sponsoren.

In sommige gevallen droeg u ook zelf bij aan de financiering.

U was auteur dan wel mede-auteur van boeken over schilders in het Westland en u organiseerde tentoonstellingen.

Wat dat betreft doet u me ook een beetje aan meneer Charles Dumas denken.

Heb begrepen dat u tevens doende bent een Kunstmuseum Westland te stichten.

Uw activiteiten beperken zich echter niet tot dat gebied.

U zet zich in voor de stichting Steunfonds Maranathakerk, hier in Den Haag, die op uw initiatief lezingen en concerten organiseert.

En als vrijwilliger van de Werkgroep Sumba-Nederland, aangesloten bij Kerk in Actie, heeft u onder andere het historische boek van D.K. Wielenga ‘De Zending op Sumba’ laten vertalen naar het Indonesisch.

Ook bent u actief voor stichting Junyboll, die financiële ondersteuning biedt aan onder meer studenten aan de Theologische Universiteit op Sumba.

O ja, ik lees hier ook nog dat u een enthousiast lid bent van de ‘sproeiploeg’ rondom uw appartement…

Dit alles geeft blijk van uw grote maatschappelijke betrokkenheid.

Die is niet onopgemerkt gebleven en daarom mag ik u de versierselen uitreiken die horen bij een Koninklijke onderscheiding.

Van harte gelukgewenst.