Geachte mevrouw Smeets, beste Maddy,

Iemand met ontembare energie.

Zo sta je bekend.

Zelf typeer je je als iemand die uitdagingen altijd vol goede moed tegemoet treedt.

Als gynaecoloog, jarenlang verbonden aan het Bronovo ziekenhuis en later het HMC, heb je je gespecialiseerd op de chronische ziekte endometriose.

Een ziekte die veel pijn en bloedingen veroorzaakt.

In Nederland lijden zo’n half miljoen vrouwen aan endometriose, van wie tien procent een ernstige vorm heeft.

Het feit dat vrouwen zo lang moesten wachten op de diagnose en behandeling, met alle schadelijke gevolgen van dien, was je een doorn in het oog.

Je begon met een holistische aanpak, dat wil zeggen: met aandacht voor alle factoren die een rol kunnen spelen bij endometriose en de behandeling ervan.

Je bood als het ware een totaalpakket aan en daarin was je een pionier.

Daarnaast wist je goed de weg te vinden naar de pers, om de bewustwording rond het thema te vergroten.

In 2018 zette je samen met twee collega’s een speciale kliniek op, Endometriose in Balans.

Het warme bad waar zoveel vrouwen die kampen met deze ziekte op hadden zitten wachten.

Tegenwoordig opereert het als zelfstandige organisatie binnen het Reinier de Graaf Ziekenhuis.

Jouw vijf jaar geleden overleden echtgenoot Carel Hartogh, die de aanloop van nabij meemaakte, zou heel erg trots op je zijn geweest.

Je activiteiten beperken zich overigens niet tot Nederland.

Zo ben je al vijftien jaar voorzitter van de Female Cancer Foundation, die zich inzet voor kwetsbare en kansarme vrouwen in ontwikkelingslanden.

Juist door het ontbreken van screeningsmogelijkheden lopen zij meer gevaar om baarmoederhalskanker te ontwikkelen.

Met verve werf je fondsen voor het opzetten van screeningsprojecten in Sierra Leone, Oeganda en Suriname.

Met eenzelfde enthousiasme en gedrevenheid zet je je in voor het Prinses Beatrix Spierfonds.

Op jouw initiatief ging dat de samenwerking aan met het Holland Dance Festival, om zo de aandacht voor spierziekten te vergroten.

Beste Maddy, je bent, begrijp ik, een warme vrouw, met passie voor je beroep en betrokken bij je patiënten.

Zo kennen velen jou.

Van harte gefeliciteerd met de Koninklijke onderscheiding die je ontvangt voor het belangrijke werk dat je doet.