Margriet Quarles van Ufford

Mevrouw Quarles van Ufford, beste Margriet,

 

Eerder had ik het over Den Haag als stad waar vele geloven beleden worden.

Ook u maakt al vele jaren deel uit van het religieuze weefsel dat onze stad zo veelkleurig maakt.

Uw geloof combineert u met een mentaliteit van ‘aanpakken’.

Zo bekleedde u van 2008 tot 2020 de functie van beleidssecretaris van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage.

Even voor de goede orde: die Protestante Gemeente was pas een paar jaar ervoor ontstaan door de fusie van een groot aantal kerkelijke gemeenten.

Voor u was het in zekere zin pionieren.

Mensen roemen het gevoel voor tact en de menselijkheid waarmee u de rol van beleidssecretaris heeft vervuld.

Al veel langer, namelijk vanaf de oprichting in 1985,  bent u actief in de Lukaskerk, aan de rand van de Schilderswijk.

Daar viel meteen uw stijl op: vrolijk en voortvarend.

U werd lid van de groep die twee keer per week een driegangenmaaltijd kookt voor mensen uit de buurt.

Maar niet alleen dat, u ontfermde zich ook over de vaat.

Let wel: het gaat hier om maaltijden voor 60 personen…

Begrijp dat u het afwassen later overliet aan anderen, maar wel de coördinatie deed.

Want intussen was u niet alleen lid geworden van de kerkenraad, u nam ook het voorzitterschap op zich.

In die rol werd u alom geprezen om uw ontspannen en open instelling.

De Lukaskerk is een kerk waar iedereen zich thuis kan voelen en thuis mag voelen.

Ik noem in dit verband ook de Dominicusbeweging die tijdelijk onderdak vond in de Lukaskerk.

Maar ook buiten de Lukaskerk bent u zeer actief.

Bijvoorbeeld als secretaris van de Haagse Gemeenschap van Kerken, waarbij 22 kerken zijn aangesloten.

In die hoedanigheid kwam u met verschillende initiatieven, zoals de jaarlijkse herdenking van omgekomen vluchtelingen.

Ook was u nauw betrokken bij het opzetten van het maandelijkse vredesgebed op het voorplein van de Sint Jacobuskerk.

Helaas actueler dan ooit…

Noemen wil ik ook uw inzet voor het kerkasiel voor een familie in Buurt en Kerkhuis Bethel, dat landelijke aandacht kreeg.

Uw innerlijke overtuiging dat de Kerk zich sterk dient te maken voor gerechtigheid, moet voor u een belangrijke motivatie geweest zijn.

Maar in feite geldt dat alles wat u doet.

Zeker óók voor uw betrokkenheid bij de oecumenische samenwerking in Israël en Palestina; een aantal jaren geleden bent u in dat kader gedurende drie maanden ter plekke actief geweest.

Maar, er is iets waar u zich voor inzet, dat geheel buiten dit alles valt.

En dat is uw rol van vrijwilliger bij wandelvereniging Magnus in Groesbeek.

Daarmee heeft u al 19 keer de Vierdaagse van Nijmegen volbracht.

De organisatie kan steeds op u rekenen en u bent ook nog redacteur van het clubblad.

Ook toont u zich een echte doener, die van aanpakken weet.

Mevrouw Quarles van Ufford, beste Margriet,

Uw engagement voor mens en maatschappij, binnen en buiten de Kerk én op de wandelpaden is opmerkelijk en verdient een eerbetoon.

Het is daarom met grote vreugde dat ik u kan mededelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u Koninklijk te onderscheiden.