Geachte mevrouw Van Geffen, beste Marijke,

Scouting vervult een grote rol in uw leven.

Ik zie hier een vrolijke foto van u in vol scouting ornaat.

Heeft u als kind eigenlijk ook bij de Scouting gezeten?

U bent al zo’n 44 jaar actief als vrijwilliger voor Scouting Nederland.

Mensen om u heen omschrijven u als een sociaalmaatschappelijk geëngageerde vrouw, een bezige bij én perfectionist en een organisator die met weinig middelen heel veel geregeld krijgt.

Jarenlang was u nauw betrokken bij nationale scouting evenementen, zowel in de voorbereiding als tijdens de evenementen zelf.

Voor alle duidelijkheid: het gaat daarbij om bijeenkomsten die 10 dagen duren en waar zo’n 4000 scouts op afkomen.

Heel bijzonder was het lntercamp van 2013, dat werd namelijk georganiseerd bij de Justitiële Jeugdinrichting in Maastricht.

U heeft toen een heel weekend lang 3 gedetineerde cliënten begeleid die dit grote scouting evenement mochten bijwonen.

Intercamp kwam op uw pad dankzij het Reizend Scoutingmuseum waar u lange tijd secretaris van bent geweest.

Twee keer ging u mee naar de Wereld Scout Jamboree: in 1995 in Biddinghuizen en in 2011 in het Zweedse Kristianstad.

Als Internationaal Secretaris van de Nederlandse afdeling van de International Scout and Guide Fellowship zorgt u voor de verbinding tussen voormalige scouts in Nederland en die in een groot deel van Europa en de rest van de wereld.

In die functie begon u internationale acties, zoals de speelgoedactie voor ontwikkelingslanden.

Ondanks het feit dat voor u de jaren gaan tellen, blijft u onverminderd actief.

Vorige zomer nog hielp u als vrijwilliger namens Scouting Nederland mee bij de Vierdaagse in Nijmegen.

U beheerde daar toen een plas-en hulppost…

Niet alleen de scouts en de voormalige scouts mogen rekenen op uw hulp, ook uw buren.

Langere tijd was u bestuurslid van de huurdersbelangenvereniging van het appartementengebouw waar u woont.

En op dit moment bent u lid van de Klankbordgroep Verduurzaming van het wooncomplex.

Inderdaad, u bent een bezige bij, met een groot hart voor de mensen om u heen.

Wat mooi, dat u daarvoor in het zonnetje wordt gezet.

Van harte gelukgewenst met uw Koninklijke onderscheiding.