Mascha Kamphuis

Beste Mascha Kamphuis,

U begon twintig jaar geleden als jeugdarts, onderzoeker en jeugdarts strafzaken bij de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West.

Daar heeft u zich ontwikkeld tot een aanjager van de professionalisering van het vakgebied.

U gaf les aan jeugdartsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen.

Met uw bevlogenheid en vakkennis werd u een rolmodel voor jeugdartsen.

Steeds keek u verder dan de casus.

U betrok de hele sociaal-maatschappelijke context bij uw aanpak.

U richtte de aandacht op preventie en verbinding.

Verbinding van onderzoek, beleid, praktijk van de jeugdgezondheidzorg en het onderwijs.

Maar ook verbinding van de wereld van professionals met die van de gezinnen waar kinderen in de knel komen.

Met grote inzet heeft u zich beziggehouden met gezondheidsproblemen van kinderen uit onstabiele thuissituaties, verwaarlozing en kindermishandeling.

Sinds 2018 deed u dat als jeugdarts en medisch directeur van de stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK).

U heeft zich onderscheiden door uw inzet voor bewustwording, herkenning én preventie van kindermishandeling.

Door uw publicaties, presentaties en verbinding in het veld van de jeugdgezondheidszorg.

In verschillende hoedanigheden bent u betrokken geweest bij allerlei organisaties en initiatieven.

Denk aan de internationale vereniging voor jeugdgezondheidszorg, de organisatie Artsen Jeugdgezondheid Nederland, de Landelijke coalitie Kansrijke Start en de Landelijke Vereniging Aandacht functionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK).

Kort na het begin van de coronapandemie heeft u zich gemeld als vrijwilliger voor de screening van bezoekers van het Reinier de Graaf Ziekenhuis.

U deed al die dingen als professional én als betrokken persoonlijkheid die overigens onbezoldigd deelnam aan commissies en symposia, die blogs schreef en coach was van junior onderzoekers.

Ook in uw geliefde sport – het hockey – werd u naast coach vertrouwenscontactpersoon en was u betrokken bij het opstellen en implementeren van de Gedragscode grensoverschrijdend gedrag.

Een jaar geleden werd u getroffen door een hersenbloeding die gerelateerd bleek aan een hersentumor.

U bent geopereerd en werkt sindsdien met veel strijdbaarheid – die u kenmerkt – aan uw herstel en vraagt u aandacht voor niet-aangeboren hersenaandoeningen.

Met een veel grotere inspanning dan voorheen bent u daarvoor actief op Twitter en schrijft u soms artikelen over uw positie en die van lotgenoten.

Mevrouw Kamphuis, beste Mascha,

Zoals blijkt uit de brede ondersteuning van de voordracht, bent u iemand die zich op geheel eigen wijze heeft onderscheiden van anderen in uw werkveld.

U deed en doet dat door een karaktervolle en voorbeeldige invulling van uw functies en nevenactiviteiten.

Ik ben blij dat de Koning heeft besloten u een onderscheiding toe te kennen.