Mevrouw Van Ravenhorst,

U bent een politievrouw in hart en nieren, maar ook een vrijwilligster van onschatbare waarde.
Eerst iets over uw werk.
U bent binnen het Haagse korps een collega die zich als bestuurslid en vrijwilliger hard heeft gemaakt voor de Haagse Politie Sportvereniging.
U bent wegbereider van het bureau diversiteiten.
Door uw inzet voor vrouwen in het korps, kinderopvang en kansen voor deeltijdwerkers.
U ging ook aan de slag als bestuurder van de Politie Vakvereniging Haaglanden.
Maar u bent bovenal een wijkagent die graag de straat op gaat.
Een sociaal ingestelde professional die ziet waar het aan schort en dat zelf oppakt.
U stond aan de wieg van het Jongeren Toezicht Team. Een team waarin jongeren zonder duidelijke dagbesteding assisteren bij toezicht en preventie op straat.
Als mede-initiatiefnemer en ontwikkelaar gaf u vorm aan het Landelijk Netwerk Huiselijke Geweld.
Een problematiek die daarmee bij de politie duidelijker op de kaart kwam.
Toen de kinderen klein waren bent u kort gestopt met werken om al snel weer terug te keren en daarnaast veel vrijwilligerswerk te doen.
Uw dochter herinnert zich hoe zij in 1986 als driejarige, voor het eerst meeging op zomerkamp van de Christelijke Jongeren Vereniging Julianakerk Transvaal, later YMCA Escamp.

Het moet een geweldige ervaring voor haar geweest zijn, want sindsdien hebben u en uw dochter geen zomerkamp meer gemist.
Sterker nog: ook uw man, zoon en schoondochter zijn inmiddels al jaren actief als vrijwilliger.
Aanvankelijk begeleidde u kinderen tijdens de kampen. De laatste jaren maakt u deel uit van de vaste keukenploeg.
U leidde daarnaast ook knutsel- en kookclubs bij YMCA Escamp en springt nog altijd in als een vrijwilliger verstek laat gaan.
Naast uw praktische inzet voor YMCA Escamp, bent u al vele jaren secretaris van deze vereniging en verantwoordelijk voor het aanvragen en verantwoorden van subsidies.
Bij gebrek aan een voorzitter leidt u ook de vergaderingen en houdt contact met de andere YMCA’s in de regio.
Naast dit alles heeft u het afgelopen jaar veel tijd gestoken in de renovatie van het clubgebouw aan de Heelsumstraat.
Het is mooi om te zien hoezeer uw inzet wordt gewaardeerd.
Door uw collega’s, medebestuurders, vrijwilligers en niet in de laatste plaats uw directe persoonlijke omgeving.

Mevrouw Van Ravenhorst,
Het verheugt mij daarom dat ik u mag zeggen dat Zijne Majesteit de Koning u heeft willen benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.