Mevrouw Kool,

Tien jaar geleden ging u met pensioen als hoofd-peuterleidster van de Peuterspeelzaal Escamphof.
In het vrijwillgerswerk voor YMCA Escamp bent u na meer dan veertig jaar nog altijd actief.
Het begon voor u toen een van uw kinderen enthousiast terugkwam van zomerkamp.
U zag hoe het in één week gegroeid was. En dan niet in centimeters, maar als mens.
U wilde ontdekken en ervaren hoe dat in zijn werk gaat en het ook andere kinderen gunnen.
Zo werd u vrijwilliger bij de organisatie van de zomerkampen en leidster bij de wekelijkse jeugdclubs.
Samenzijn, verbondenheid en persoonlijke groei zijn ook een belangrijke motivatie bij de tweewekelijkse creaclub voor vrouwen waaraan u inmiddels ruim twintig jaar leidinggeeft.

Toen er in 2003 behoefte ontstond aan een nieuwe kookploeg voor het zomerkamp, besloot u die taak – samen met uw man – op zich te nemen.
Het succes bleek direct uit de eetlust van de kinderen tijdens de kampweek.
Zoiets vertelt zich door en al snel werd u gevraagd om ook tijdens het kadertrainingsweekend van YMCA Den Haag als hoofd van de kookstaf op te treden.
In 2014 kwam u formeel in het bestuur, maar eigenlijk zat u er al jaren in.
Uw inbreng is steeds gewaardeerd.
Ook in het wijkoverleg met de gemeente over ontwikkelingen en samenwerkingen in de wijk Rustenburg-Oostbroek.
Hiernaast bent u ook praktisch ingesteld.
U zorgt dat de boodschappen voor het clubgebouw gedaan worden en let erop dat er steeds schoon keukenlinnen voorhanden is.
Dan nog een laatste punt dat gemaakt moet worden.
Ik begon met het kind dat gegroeid was op zomerkamp. Maar u heeft meer kinderen.
Ook zij hebben zich mede dankzij het jeugdwerk van YMCA Escamp kunnen ontwikkelen.
Uw inzet en enthousiasme hebben eraan bijgedragen dat al uw kinderen en drie van uw kleinkinderen actief zijn als vrijwilliger bij de YMCA.
Drie generaties waarvan de jongste hopelijk het stokje weer zal overdragen.
Het is mij daarom een eer u te vertellen dat Zijne Majesteit de Koning u, mevrouw Kool, heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.