Hanneke Teekens

Mevrouw Teekens, beste Hanneke,

Zowel uw arbeidzaam leven als nevenactiviteiten stonden altijd in het teken van de ontwikkeling en internationalisering van het hoger onderwijs.

U verzorgde leergangen en gaf trainingen bij de Hoge School van Amsterdam.

U werkte samen met de Vietnamese Can Tho Universiteit en introduceerde daar ‘learning by discovery’.

Een omwenteling in een onderwijspraktijk gericht op reproductie.

Van 2003 tot 2013 was u in verschillende functies verbonden aan de onderwijsorganisatie Stichting Nuffic. Bij het Nuffic leverde u niet alleen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een visie op internationalisering van het onderwijs.

U gaf ook invulling aan de praktijk van het internationaal gericht onderwijs.

Met het concept ‘internationalisation at Home’ ontwikkelde u de hoeksteen van het internationaliseringsbeleid van de Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Daarnaast had u een belangrijk aandeel in professionalisering en doorontwikkeling van een tweetal programma’s van het ministerie van OCW.

Beide gericht op onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen Nederlandse instellingen en -bedrijven en het buitenland.

Mede dankzij uw inbreng kreeg Nederland een grote aantrekkingskracht op buitenlandse studenten en had Nederland geruime tijd de meeste Engelstalige opleidingen van Nederland.

Ook aan het oplossen van praktische problemen rond toegankelijk hoger onderwijs voor buitenlandse studenten heeft u bijgedragen.

Door een brug te slaan tussen het onderwijsveld en de Immigratie- en naturalisatiedienst, maar ook door bij het Nuffic te werken aan een systeem voor waardering van buitenlandse diploma’s en het omgaan met onvergelijkbaarheden. Een heel ingewikkelde kwestie, lijkt mij.

Uw inbreng heeft substantieel bijgedragen aan de goede reputatie van het Nuffic in deze aangelegenheden.

Ruim na uw pensionering bij het Nuffic in 2013 was u nog interim-directeur van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

Uw visie en invloed zijn tot op de dag van vandaag voelbaar bij zowel het Nuffic als het NOB.

U bent daarom zelfs de ‘Grande Dame’ in dit werkveld genoemd.

 

Gedurende uw loopbaan was u ook actief in tal van bestuurs- en adviesfuncties in het onderwijsveld, vooral op het vlak van internationalisering.

Op dit moment bent u nog vrijwilliger bij de advies- en ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie PUM.

U werd zelf vier keer uitgezonden om onderwijsorganisaties in ontwikkelingslanden te coachen.

Bij elkaar vormt dit alles een breed palet aan functies en activiteiten in het veld van onderwijsontwikkeling en -internationalisering.

In combinatie met genoemde visie en invloed is sprake van een langjarige inspanning ten bate van de samenleving die ook anderen inspireert en stimuleert.

Ik ben blij dat de Koning heeft besloten u te onderscheiden.