Damas y caballeros,
Senora Bergansius,

Verder nu maar in het Nederlands, gaat me toch beter af.
Eigenlijk zou ik u hebben toegesproken bij de viering van het honderdjarig bestaan van de Asociación Hispanica de la Haya.
Van die honderd jaar, bent u, mevrouw Bergansius, al zo’n 20 jaar bij de vereniging betrokken.
De laatste veertien jaar als voorzitter.
Als het niet klopt, moet u me tegenspreken hoor.

Met buitengewoon enthousiasme zet u zich in voor de vereniging en haar leden.
Een vereniging die zich ten doel stelt de taal en cultuur van Spanje en Latijns-Amerika te promoten en de onderlinge banden met Nederland te verstevigen.

Dagelijks onderhoudt u het contact met de circa 200 leden.
Onder hen is een flink aantal Spaanstaligen die voor hun werk in en rond onze stad zijn gevestigd.
Voor hen bent u de verbinding met Nederland.
Met raad en daad staat u hen bij, zodat zij zich snel thuis voelen in ons land en in onze stad.

Maar u doet nog veel meer.
U onderhoudt nauwe relaties met de diplomatieke vertegenwoordigingen, (Maria, denk ik dan), de academische wereld en de wereld van de cultuur.
Vanuit die contacten komen jaarlijks vele gezamenlijke activiteiten voort.
De ene keer met een historische insteek, de andere keer literair of muzikaal.
De organisatie van al deze evenementen doet u grotendeels alleen.
En daar zit altijd veel meer werk achter dan mensen vaak denken.
In deze tijden waarin evenementen moeilijk te organiseren zijn, onderhoudt u toch het contact met de leden.
Zo voorziet u hen van de vertaling in het Spaans van de meest actuele corona-maatregelen.
En zorgt u dat er een onderlinge verbinding blijft.

Maar u houdt niet alleen Spaanstalige leden op de hoogte, u weet ook Nederlandstalige leden te enthousiasmeren voor de Spaanse taal en cultuuruitingen.
En gedurende al die jaren houdt u de leden overigens ook op de hoogte van nieuwe Spaanstalige films en boeken.

Sinds 2010 bent u ook voorzitter van de Union of Iberian and Ibero-American Associations of Benelux.
Weliswaar vraagt deze taak minder uren, maar ook hier mag men altijd rekenen op uw organisatietalent.

Er bestaat bij alle betrokken organisaties en instellingen én uiteraard bij de leden zeer veel waardering voor uw jarenlange belangeloze inspanningen.
In 2012 ontving u voor uw inzet een Spaanse ridderorde.

Mevrouw Bergansius,

Het doet mij groot plezier u mede te delen dat u ook van Nederlandse zijde een soortgelijk blijk van waardering mag ontvangen.
Zijne Majesteit de Koning heeft namelijk besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.