Mevrouw Mulock Houwer,

In de eerste maand van mijn burgemeesterschap van Den Haag bezocht ik het Nationaal Monument Oranjehotel.
Dat bezoek maakte, zoals bij zovelen, diepe indruk op mij.
Als voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Oranjehotel hebt u vanaf 2009 in heel belangrijke mate bijgedragen aan de realisatie van het monument.
Sterker, u hebt mede voorkomen dat dit historisch zo zwaar beladen cellencomplex zou worden afgebroken.
Naast dit werk bent u sinds 2010 ook voorzitter van de SVB Pensioen- en uitkeringsraad, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Het Oranjehotel is een onmisbare nationale herinneringsplek, net als de voormalige kampen in Westerbork en Vught, de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam en het voormalige kamp Amersfoort. Amersfoort, uw geboorteplaats.
En waar u als klein meisje uw vader verloor: verzetsman, en uiteindelijk ter dood gebracht door de Duitse bezetter.
Op 6 september 2019 kon Koning Willem-Alexander de opening verrichten van het Oranjehotel dat meer is dan een monument alleen.
Heel helder en zeer uitgebreid wordt er het verhaal verteld van oorlog en onderdrukking, van verzet en van het licht van de menselijkheid dat ondanks alles niet doofde.
De ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog zullen ons onherroepelijk ontvallen. Het doorgeven van hun verhalen aan de komende generaties is daarom des te belangrijker.
Los van uw inzet voor het Oranjehotel en de Pensioen-en uitkeringsraad bent u tussen 2003 en 2013 vicevoorzitter geweest van het Residentie Orkest.
Uw liefde voor muziek zult u ook van uw vader hebben meekregen, die, zoals u in een interview ooit zei, goed kon zingen en in mannenkoor zat.
Daarnaast was u van 2011 tot 2015 voorzitter van het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven en van 2011 tot 2017 lid van de Voortgangscommissie CuraƧao.
Ook was u lid van de Raad van Toezicht van Re-integratie Arbeidsplek Pantar in Diemen van 2008 tot 2016 en lid van de Raad van Toezicht van het Amphia Ziekenhuis Breda van 2007 tot 2013.
De vele nevenfuncties die u voor 2007 vervulde, laat ik hier buiten beschouwing.

Ook zal ik maar kort memoreren dat u in uw werkende leven als vrouw in zware topfuncties een voorbeeld voor velen bent geweest.
Zaken die bij uw eerdere koninklijke onderscheiding in 2007 al uitgebreid zijn gememoreerd.

Mevrouw Mulock Houwer,
Aan mij is nu de eer u mede te delen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u te bevorderen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.