Mevrouw Rijkschroeff,

Den Haag, de stad waar u geboren bent en waar u nog altijd woont, is een stad vol sporen van smaragd.
Er wonen hier heel veel mensen die rechtstreeks of indirect verbonden zijn met Indonesië, met het voormalige Nederlands-Indië.
En om die mensen draait het in een belangrijk deel van uw vrijwilligerswerk.
Al ruim twintig bent u actief voor Stichting Pelita.
Die stichting zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog naar Nederland vertrokken.
U geeft voorlichting over het werk van Pelita, bijvoorbeeld op de Tong Tong Fair op het Malieveld en op de bijeenkomst na afloop van de herdenking op 15 augustus.
Verder onderhoudt u de contacten met Indische ouderen, in het bijzonder met hen die in een kwetsbare positie verkeren.
Wat zeker ook genoemd moet worden is uw directe betrokkenheid bij de oprichting van Pelita’s Indische Eettafel, waarbij u velen jaren assisteert en waarvoor u de financiën verzorgt.
Ook het werk dat u nu al zo’n twintig jaar doet voor Stichting Halin heeft alles te maken met het Indische verleden.
Halin staat voor Hulp aan landgenoten in Indonesië.
De stichting ondersteunt behoeftige mensen in Indonesië die er voor het uitroepen van de onafhankelijkheid zijn geboren.
U bent goed op de hoogte van hun situatie, want u onderhoudt de contacten met de cliënten van Halin.
Verder geeft u voorlichting over het werk van de stichting, onder meer op bazaars zoals de Tong Tong fair.
Tevens coördineert u de communicatie-uitingen naar donateurs.
Tot slot bent u al geruime tijd heel dichtbij huis actief.
Als vrijwilliger bij de bewonerscommissie van de garantwoningen van Maetstate in het Bezuidenhout coördineert u de activiteiten.
Daarbij moeten we denken aan de gezamenlijke maaltijd en de contactavonden.
Ook bent u lid en tevens coördinator van het Goedemorgenproject waarbij dagelijks bewoners worden gebeld om te vragen hoe het met hen gaat.
Zeker in deze coronatijd extra belangrijk.
Verder draagt u nog zorg voor de inkopen en de financiële administratie.
En of dat allemaal nog niet genoeg is, houdt u ook nog de uitslagen bij van de Klaverjasavond en de Sjoelavond.
Kortom, u bent een bezige bij op maatschappelijk terrein, mevrouw Rijkschroeff.
Het doet me dan ook veel plezier dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.