Mevrouw Parlevliet,

‘Georgette is Justitie en Veiligheid.
Georgette is vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week de personeelsvereniging.’
Zo staat het in een ondersteuning van de aanvraag voor uw koninklijke onderscheiding.
Een prachtige aanbeveling vanuit JenV om mee te beginnen.
En dan hebben we het nog niet over uw verdiensten voor The Hague Road Runners Club, de Triatlonvereniging Leidschendam, de gymnastiekvereniging van Leidschendam en de Stadstuin Rusthout.
Daarover zo dadelijk meer.
‘Georgette is JenV’.
Het staat er in de tegenwoordige tijd.
Toch ging u vorig jaar – één dag voor uw zeventigste – met pensioen.
U zwaaide af na meer dan vijftig jaar bij het ministerie. Door de pandemie kon uw afscheid niet samenvallen met dit plechtige moment.
We maken dat vandaag goed.
Mevrouw Parlevliet, u was meer dan dertig jaar coördinator van de Personeelsvereniging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
U heeft zich altijd ingezet voor een sportieve levenswijze en goede sociale verbinding binnen het ministerie.
U was en bent zelf nog altijd de beste reclame voor deze ambities: fit, actief en met een grote culturele belangstelling.
Tijdens uw werkzame leven organiseerde u een breed scala aan activiteiten.
Van cultuurlezingen en museumbezoek tot stadswandelingen en Sinterklaasvieringen.
Meest gekend bent u waarschijnlijk van de sportevenementen voor het personeel.
Denk aan de hardloopwedstrijd tussen JenV en BZK en de sportinstructie tijdens de lunchpauze en na kantoortijd.
Aan dat laatste hangt een mooie anekdote: met kleine stapjes kreeg u een te zware collega geleidelijk aan het hardlopen.
Dit bracht hem gezondheidswinst en een relatie met een collega uit de hardloopgroep.
Deze mensen zijn getrouwd, met u als eregast op de trouwerij.
Als gezegd, bent u zelf een enthousiaste sporter en meer dan vijfendertig jaar lid van The Hague Road Runners.
U was trainster van diverse loopgroepen. Daarnaast trainde u de lopers van de City-Pier-City-Run.
Zestien jaar lang heeft u zich ingezet voor de atleten van de Triatlonvereniging van Leidschendam.
Bij de gymnastiekvereniging van Leidschendam bent u er voor de seniorengym.
En dan zijn er nog de warming-ups voor de groep PHPD (Pijntje Hier Pijntje Daar) en verschillende activiteiten ten bate van de Stadstuin Rusthout.
De aanbevelingen uit deze groepen zijn lyrisch.
Er vallen woorden als: energiek, warm en trouw.
Mevrouw Parlevliet,
in de mix van verdiensten in uw werkzaam bestaan en daarbuiten is aanleiding gevonden om u te decoreren. Zijne Majesteit de Koning heeft u benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.