Mevrouw Eijmers,

In Den Haag willen we dat iedereen meedoet.
Maar u weet heel goed dat het voor veel mensen heel moeilijk is om mee te komen in de maatschappij.
Of al gewoon je eigen leven op orde te hebben.
Sinds 1996 werkt u als thuisbegeleider bij Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW).
U begeleidt gezinnen bij het oplossen van problemen, helpt ze structuur aan te brengen en probeert mensen inzicht in hun handelen te geven.
De problemen variëren van extreme vervuiling tot eenzaamheid en van mensen met een beperking tot gezinnen waar de kinderen bijna uit huis worden geplaatst wegens mishandeling.
Daar waar anderen het al zouden hebben opgegeven, weet u vanuit uw gedrevenheid, met creativiteit én respect voor de eigenheid van de mensen vaak toch een ingang te vinden.
U bent heel vaak omschreven door cliënten als ‘een engel op aarde’.
Zelf vindt u gewoon dat iedereen een kans verdient.
Ook buiten de kantooruren zet u zich in voor uw cliënten en vaak onderneemt u van alles met hen, op uw eigen kosten.
Gewoon doorzetten.
Als dierenvriend weet u ook langs die weg een bepaalde band op te bouwen met uw cliënten.
Maar ook op dat terrein komt u nog wel eens voor netelige kwesties te staan.
Zoals bij een oude dame wier huis vergeven was van de muizen.
En laat u zelf nu juist heel bang zijn voor muizen…
Ook weet u nu alles van vampiers, omdat een van uw cliënten daar zo mee bezig was.
Uw zorgzaamheid en betrokkenheid beperken zich niet tot uw werk.
Meer dan dertig jaar bent u eens in de twee weken op bezoek gegaan bij George, iemand met een zware verstandelijke- en lichamelijke beperking die in een instelling woonde.
Woonde, want George is onlangs helaas aan corona overleden.
Dat moet ook voor u een grote klap geweest zijn.
U nam George mee op uitjes, bijvoorbeeld naar het Tuincentrum.
George verlangde veel regelmaat en u boekte al jarenlang al uw vakanties en afspraken om de zaterdagen met George heen, opdat deze uitjes nooit werden afgezegd.
Uiteindelijk hebt u ook het pleegouderschap voor George op u genomen, omdat de biologische moeder van George hier niet meer toe in staat was.

Mevrouw Eijmers, uw staat van dienst in de zorg is indrukwekkend.
Het verheugt mij dan ook zeer u te mogen vertellen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.