Mevrouw Van Delft,

Hoe toepasselijk om u in deze historische ruimte toe te mogen spreken.
Want die past immers heel goed bij het onderwerp van wat ik durf te omschrijven als uw levenswerk:
de geschiedenis van het Nederlandse gedrukte erfgoed.
Op dat terrein geldt u, in binnen-en buitenland als een autoriteit.
Uw faam beperkt zich overigens niet tot de wereld van vakgenoten alleen, daarover dadelijk meer.
Sinds 1978 bent u werkzaam geweest bij de Koninklijke Bibliotheek, onlangs ging u met pensioen.
Uw laatste functie daar was conservator oude drukken van vóór 1800.
In uw lange carrière bij de KB hebt u er alles aan gedaan om het oude boek voor een publiek van onderzoekers én leken toegankelijk te maken.
Om met Huizinga te spreken, mensen deel te laten hebben aan de historische sensatie die oude boeken teweeg kunnen brengen.
Het gevoel dat je even in contact komt lang vervlogen tijden.
Uw geheim: u plaatst oude boeken, maar ook oude kaarten en ander historisch materiaal in een context waardoor dat oude papier en perkament tot leven komt.
Een heel mooi voorbeeld is het door u en uw echtgenoot in uw vrije tijd geschreven boek ‘De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten’.
Het bracht u in Nieuwsuur.
Op een van die kaarten, een plattegrond van Den Haag uit de eerste helft van de 18e eeuw, is ook dit stadhuis te zien.
Uw proefschrift draagt de mooie, ik zou willen zeggen, programmatische titel ‘Van wiegendruk tot world wide web’.
Want u hebt van begin af aan geijverd voor het digitaliseren van het gedrukte erfgoed.
En met succes.
Internationaal bent u een zeer gewaardeerde collega, steeds tot uitwisseling van kennis en ervaring bereid.
Men roemt uw generositeit als onderzoeker en uw kwaliteiten als verbinder.
Als lid van het uitvoerend comité van het Consortium of European Research Libraries hebt u zich onder andere ingezet voor de komst van het Provenance Digital Archive, heel belangrijk voor onderzoek naar de herkomst van oude drukken.
Een gedreven wetenschapper die de schatten uit bibliotheken met een zo groot mogelijk publiek weet te delen, dat bent u ten voeten uit.
Het is die bijzondere inzet voor het behoud én toegankelijk maken van ons gedrukte erfgoed die huldeblijk meer dan rechtvaardigen.

Mevrouw Van Delft,
Het is mij dan ook een eer u mede te delen dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.