Mevrouw Brekelmans,

U bent een maatschappelijk betrokken bewoner van het Haagse stadsdeel Loosduinen.
Maar daarmee doe ik geen recht aan uw uitzonderlijke verdiensten.
Uw initiatieven dragen bij aan verbinding tussen mensen in Loosduinen, maar hebben ook betekenis voor de stad Den Haag en zelfs het hele land.
U zag de maatschappelijke potentie van een voormalige voetbalkantine en de leegstaande villa Ockenburgh.
U wist dat potentieel – samen met anderen – te realiseren.
In 2009 liet u het oog vallen op het voormalig clubgebouw van voetbalvereniging Texas in Loosduinen. U herkende er de perfecte locatie in voor de ontmoeting tussen ouders en kinderen van de naastgelegen internationale school en de lokale bewoners.
U wist de politiek te overtuigen dat er met een bestemmingswijziging van sport naar maatschappelijk veel te winnen zou zijn.
Vervolgens slaagde u erin om een grote groep vrijwilligers te mobiliseren.
Eerst voor de aanpak van het gebouw en daarna voor sociaal-culturele activiteiten, naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en sport.
Het succes van ontmoetingscentrum ‘The Hungry Mind’ heeft ertoe geleid dat alle Haagse sportkantines de status ‘maatschappelijk’ hebben gekregen.
Het biedt kansen voor tal van verbindingen tussen de voorheen gescheiden werelden van sport, welzijn en onderwijs.
Het concept heet inmiddels ‘Het Buurthuis van de Toekomst’ en krijgt landelijk navolging.
Tijdens een wandeling met een vriendin in 2014 passeerde u het landgoed met de leegstaande villa Ockenburgh.
Opnieuw zag u inspirerender mogelijkheden dan de voorziene hotel- en congreslocatie.
Tijdens een commissievergadering op het gemeentehuis bleek u zoveel alternatieve plannen en medestanders te hebben verzameld, dat de projectontwikkelaar zich ter plekke terugtrok.
Door uw lobbywerk richting gemeente, provincie en waterleidingbedrijf Dunea, is het gelukt om het beheer van de villa onder te brengen bij de Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh.
Met sponsoren werd een startkapitaal bijeengebracht. De gemeente renoveerde de villa van buiten.
Een grote groep vrijwilligers ging met het interieur aan de slag.
Rond de villa werden moestuinen aangelegd.
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vonden er werk.
Om tijdens de verbouwing open te kunnen blijven voor ontmoeting, muziek en educatie, is een kas geplaatst. Zo herrees Ockenburgh op vrijwillig initiatief.
En dat is voor een belangrijk deel uw verdienste.

Uw inspanningen rond ‘The Hungry Mind’ en het landgoed Ockenburgh vormen een opmerkelijke maatschappelijke prestatie.
Mevrouw Brekelmans, ik mag u daarom vandaag de versierselen uitreiken die horen bij de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.