Mevrouw Xie,

Zoals u ongetwijfeld weet, is 2021 het Jaar van de Os.
De os staat bekend als een harde werker, krachtig en betrouwbaar.
Kenmerken die ook op u van toepassing zijn.
Sinds het einde van de jaren negentig heeft u zich als geen ander ingezet voor de betrekkingen tussen uw geboorteland China en het land waar u nu alweer lange tijd woont, Nederland.
Een paar grepen uit de lange lijst van activiteiten die u op dit terrein hebt ontplooid:
In 2001 heeft u belangeloos, in samenwerking met senator Wim van Eekelen, een parlementaire studiereis voor culturele en economische uitwisseling naar China georganiseerd.
Drie jaar later heeft u de Stichting European Investment Council mede opgericht, waarvan u ook vicevoorzitter bent.
Deze stichting is een platform dat contact onderhoudt met de ambassades in Den Haag, internationale organisaties en de verschillende overheidslagen in Nederland.
Als een echte netwerker heeft u uw relaties ingezet om verschillende culturele en economische uitwisselingen tussen Nederland en China te organiseren.
Aan het begin van ons millennium, toen het vaak nog moeilijk was voor westerse bedrijven om toegang te krijgen tot de Chinese markt, heeft u heel veel tot stand weten te brengen.

Met uw netwerk in China en uw expertise in het begeleiden van grote aanbestedingsprojecten en overheidstenders voor de Chinese vliegvelden en zeehavens heeft u de markt kunnen openen voor het Nederlandse bedrijfsleven in deze sector.
De internationale vliegvelden in Beijing en Shanghai Pudong maken dankzij uw inzet gebruik van Nederlandse radarsystemen, om maar een voorbeeld te noemen.
In uw activiteiten richt u zich ook en doelbewust op de jonge generatie.
Zo kon u de Stichting Dutch Chinese Young Entrepeneurs in het leven roepen, een platform voor jonge Chinese ondernemers in Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven dat zich richt op de Chinese markt.
Toen er op Sociƫteit De Witte een Chinese tafel werd opgericht, was u, uiteraard zou ik willen zeggen, een van de medeoprichters.
Op een steenworp afstand van De Witte is het Haagse China Town gelegen.
Met zijn twee Chinese poorten een tastbaar symbool van de bloeiende Chinese gemeenschap in Den Haag.
De landelijke viering van Chinees Nieuwjaar vindt alweer geruime tijd plaats in Den Haag, en terecht.
U bent nauw betrokken bij de organisatie van dit festijn, dat volgend jaar hopelijk weer groots gevierd kan worden.
Niet minder feestelijk is echter ook de boodschap die ik u nu mag brengen. Namelijk dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u, mevrouw Xie, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.