Openingswoord door burgemeester Jan van Zanen bij het Miljoenenontbijt van VNO-NCW  ‘Ondernemer op de troon’, 22 september 2021

 

Dank Donatello, voor je vriendelijke woorden.

Goedemorgen allemaal,

Ingrid Thijssen,

Wethouder Saskia Bruines,

Gastvrouw Roxana Tajvar,

Maar vooral welkom:

Ondernemers van Den Haag.

 

Als thema voor dit ontbijt is gekozen voor ‘Ondernemer op de troon’. Dat lijkt me om meerdere redenen geen goed idee.

Maar als daarmee bedoeld is dat de ondernemer een cruciale rol heeft in het herstel na de coronacrisis, en die rol moet kunnen pakken, dan ben ik het daar van harte mee eens.

Ik heb in het eerste jaar van mijn burgemeesterschap van Den Haag al kennis gemaakt met veel inwoners, instellingen en bedrijven in Den Haag en omgeving.

Maar niet zoveel als ik had gewild.

Tot mijn frustratie, want ik wil mijn stad ruiken, proeven en aanraken.

Dat was lang maar beperkt mogelijk. Inmiddels haal ik mijn schade in.

En na dit ontbijt ken ik natuurlijk vrijwel iedereen.

 

Wij hebben gisteren allemaal kennisgenomen van een miljoenennota waarin het demissionaire kabinet ondanks haar status stevige beslissingen neemt en investeringen aankondigt.

Ingrid Thijssen zal daar straks haar licht over laten schijnen.

Vanuit de VNG heb ik laten weten hoe funest het uitblijven van een nieuw kabinet is voor het decentraal bestuur.

En dat geldt ook voor ondernemend Nederland.

Dit kan en mag niet lang meer duren.

 

En dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, in maart 2022.

We gaan op weg naar nieuwe verhoudingen en colleges.

U heeft in gezamenlijkheid al een schot voor de boeg gegeven.

Ik doel op de regionale manifesten waarin de speerpunten staan waaraan – wat u betreft – de nieuwe colleges prioriteit moeten geven.

Het is goed om te zien dat het manifest voor Den Haag goed aansluit op de Economische Visie Den Haag + 2030.

Het richtinggevend document dat met deelnota’s verder invulling krijgt.

 

Een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college kiezen eigen accenten, maar als ondernemers mag u toch ook rekenen op continuïteit als basis voor verantwoorde ondernemingsbeslissingen.

Op nummer één staat bij u en bij ons het herstel van de Haagse economie.

We zien in Den Haag twee dingen: enerzijds beschermt het relatief grote deel overheid de Haagse economie, maar het maakt haar ook traag en inflexibel. Daardoor herstelt de economie zich minder goed dan in andere grote steden het geval is.

We kiezen daarom voor extra inzet op onze unieke proposities rond vrede en recht, maar ook voor verbreding van de economie die banen voor de toekomst moet genereren.

We zien daarin een bijzondere rol voor het MKB.

Daarom is er extra ondersteuning vanuit het sociaal economisch herstelplan. Bij die speciale rol voor het MKB hoort ook aandacht voor huurdruk en vastgoedprijzen en schappelijkheid als het gaat om regels en regelingen.

 

Op twee staat het vestigingsklimaat.

Waarom kiezen ondernemers en instellingen voor Den Haag?

Omdat het een mooie en prettig leefbare stad is.

Waar dan wel woonruimte beschikbaar moet zijn om geschikte werknemers te kunnen binden.

Een belangrijke voorwaarde.

Maar het zou ook kunnen zijn dat men kiest voor Den Haag vanwege de infrastructuur op het gebied van vrede, recht en gerechtigheid.

Met de Impact Economie proberen we de link te leggen tussen die bestaande infrastructuur en nieuwe innovatieve bedrijven en initiatieven die gaan voor de combinatie van goede doelen en een renderend bedrijf.

Precies waar het ondernemersmanifest voor Den Haag het over heeft.

 

En dan de bereikbaarheid.

U weet dat we daar de afgelopen jaren flinke slagen in gemaakt hebben, excuus nog voor de overlast, maar u weet ook dat het een issue zal blijven.

Over niets wordt in onze stad zo hartstochtelijk gesteggeld als over pollers, paaltjes en afsluitingen.

Het zoeken naar een optimum tussen het OV,  de auto, de fiets en de voetganger blijft een opgave voor onze groeiende en verdichtende stad.

 

Tot slot nog iets over de aantrekkelijke stad. Een stad waar je graag wilt werken, wonen en recreëren.

Een stad die bezoekers trekt, want bezoekers vormen een belangrijke pijler van de stadseconomie.

Met een fraai historisch centrum, de regeringsgebouwen en elf kilometer strand hebben we veel te bieden.

Maar die bezoekerseconomie heeft een flinke tik gekregen en komt er maar langzaam weer bovenop.

En dan moet de renovatie van het Binnenhof nog beginnen.

 

Gelukkig zijn er tal van initiatieven om bezoekers op een aantrekkelijke manier te kunnen blijven ontvangen.

De gemeente gaat voor een gastvrije en veilige binnenstad, de musea presenteren binnenkort het resultaat van hun samenwerking, het winkelgebied rond Paleis Noordeinde is net opgeknapt. Samenwerking en suggesties rond het nog intensiever op de kaart zetten van Den Haag zijn natuurlijk welkom.

 

Ondernemers,

Ik stel vast dat we elkaar op een aantal hoofdlijnen goed weten te vinden.

Nu en ongetwijfeld straks onder een nieuw kabinet en een nieuw college.

Op de troon wil ik u niet zetten.

U en ik hebben niet zoveel tijd om erbij te gaan zitten.

Wij moeten werken aan het herstel na corona en een mooie toekomst voor onze stad en regio.

Den Haag kan niet zonder ondernemers.

Ondernemende mensen van nu en straks.

Houd vol.