Toespraak door Jan van Zanen bij de netwerkbijeenkomst in het kader van de ambassadeursconferentie, 30 januari 2024

 

Excellenties, secretaris-generaal Huijts, relaties van het ministerie en de gemeente Den Haag,

 

Fijn dat we met deze traditionele netwerkbijeenkomst weer terug zijn in januari en terug zijn in het Atrium van het Haagse stadhuis. Goed dat u weer naar Nederland gekomen bent om elkaar te spreken. Dat u ons op deze netwerkbijeenkomst bijpraat over de ontwikkelingen in uw standplaatsen. Want op veel plaatsen in de wereld vinden turbulente ontwikkelingen plaats. Gebeurtenissen waarover we graag informeel met u van gedachten wisselen.

Dat gaat uiteraard over de oorlog in Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten. Over spanning tussen China, zijn buren en de Westerse wereld. Het gaat ook over een jaar met verkiezingen in Amerika, Rusland, India en voor het Europese parlement. Dat alles nog afgezien van economische- en culturele ontwikkelingen die daarmee verbonden zijn of zich autonoom voltrekken.

Als internationale stad van vrede en recht zijn we er trots op een hechte samenwerkingstraditie te hebben met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze bijeenkomst is daar deel van. 125 jaar geleden werd de eerste Vredesconferentie in Den Haag gehouden. Sindsdien zijn tal van internationale organisaties en instellingen op het vlak van vrede en recht in Den Haag neergestreken.

Onder de meest recente het Schaderegister Oekraïne dat feiten verzamelt om na de oorlog recht te kunnen doen aan de slachtoffers. In het Vredespaleis heeft Zuid-Afrika pas nog onder grote publieke aandacht een aanklacht wegens genocide aan het adres van Israël neergelegd bij het internationale gerechtshof.

Ook op decentraal niveau manifesteert Den Haag zich internationaal. In een wereld waarin meer dan de helft van de bewoners in steden leeft, zijn die steden een steeds grotere factor. Bijvoorbeeld in de oplossingen die we voor grote vraagstukken als vrede, klimaat, energie en duurzaamheid moeten vinden. Niet voor niets maken we actief deel uit van de wereldvereniging van gemeenten, de UCLG (United Cities and Local Governments). Dit jaar mag ik daarin vanuit mijn burgemeesterschap van Den Haag het voorzitterschap op mij nemen.

De ambassadeursconferentie is in Den Haag dus helemaal op zijn plaats. Zo ook dit netwerkevenement. Een samenwerking met Buitenlandse Zaken waarvoor wij hier in het Atrium van het stadhuis als vanouds graag gastgever zijn.

Ik wens u goede uitwisseling en een prettige voorzetting.