Openingswoord bij de netwerkbijeenkomst met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, 24 mei 2023

 

Geachte aanwezigen,

 

Welkom, mede namens wethouder Hilbert Bredemeijer, op deze bijeenkomst met Haagse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.

Dit is de tweede keer dat de bijeenkomst buiten het Stadhuis plaatsvindt.

In november 2022 ontvingen ons de internationale en migrantenkerken bij de HUB.

Vandaag zijn wij hier te gast bij twee Islamitische koepelorganisaties:

Federatie Islamitische Organisaties (FIO) en het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH).

Dank aan Derwisj Maddoe van FIO en Abdelsadek Maas van SIORH.

Natuurlijk ook veel dank aan de stichting Anware Mustafa voor het beschikbaar stellen van deze moskee.

En niet te vergeten het verzorgen van het warme buffet en het drinken.

Dank ten slotte ook aan de gastspreker van vanavond, Mehmet Day van het Verwey Jonkerinstituut.

Het is een traditie geworden om bij elke bijeenkomst foto’s te nemen.

Hopelijk heeft u daar geen bezwaar tegen.

 

Deze bijeenkomsten hebben een vaste plek in mijn agenda.

U moet weten dat ik sinds mijn tijd als burgemeester van Amstelveen regelmatig ontmoetingen heb met vertegenwoordigers van alle religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.

Dat heb ik voortgezet in Utrecht en dus ook in Den Haag.

Als mensen mij ernaar vragen waarom ik dit doe, dan is mijn antwoord:

Ik geloof in de kracht van alles wat verenigt en zo onze samenleving sterker maakt.

Kerkgenootschappen, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties vormen in dat geheel een schakel.

Het is voor de gemeente belangrijk om te weten wat er speelt in de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen.

Mijn vragen aan de deelnemers van deze samenkomsten zijn dan ook steevast:

Kent u elkaar?

Weten we elkaar te vinden in tijden van crisis of maatschappelijke onrust?

En, weet de gemeente van het diaconale werk dat u verricht?

Kent u onze voorzieningen?

 

Hoeveel gelovigen er precies in Den Haag wonen, weten we niet.

‘Geloof’ is, in tegenstelling tot vroeger, geen onderdeel van de gemeentelijke statistieken.

We weten wél dat er Den Haag tientallen kerken, moskeeën, synagogen en tempels te vinden zijn.

En dat het aantal religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen tussen de 200 en 300 ligt.

Al die religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen dragen met elkaar bij aan het sociale weefsel van deze stad.

Niet alleen dat, ze maken dat weefsel ook steviger en hechter.

En maken zo heel Den Haag steviger en veerkrachtiger.

Voorwaarde is wel dat er onderling contact is tussen die verschillende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.

Daarom ben ik heel blij dat wij met u hier bijeen zijn.

 

Vanavond gaat het, behalve om het kennismaken of het hernieuwen van contacten, over identiteitsvorming van jongeren en de rol van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties hierin.

Ik ben benieuwd naar wat Mehmet Day daarover te zeggen heeft en vooral wat u erover kunt vertellen.

Van harte een heel goede bijeenkomst gewenst.