Dinsdag 10 november

Ochtendwandel en stap even voor achten op de fiets. Begin op het Stadhuis de dag met een digitale vergadering van het regionaal beleidsteam van de Veiligheidsregio Haaglanden. Bespreek onder anderen met mijn negen regionale ambtgenoten de actualiteit inzake de corona-crisis mede in het licht van hetgeen gisteren in het Veiligheidsberaad is besproken. Precies om half tien begint het vervolg op de collegeconferentie van gisteren. Verloopt – opnieuw – in een constructieve en plezierige sfeer. Stap aan het begin van de avond op de fiets richting huis. Vang een glimp van het Sinterklaasjournaal. Dit jaar gaat alles anders dan anders. Bied in het Sinterklaasjournaal en op Instagram aan dat Haagse kinderen hun tekeningen voor Sinterklaas aan mij kunnen brengen of sturen. Ik zorg er dan voor dat ze bij de Sint terechtkomen zodra ie in Nederland is. Ontvang vanavond meteen al via de mail een eerste tekening. Ontroerend.

Duik in de inhoud van de tas van het Stadhuis, bel met raadsgriffier Lilianne Blankwaard en wens in de loop van de avond Sharon Dijksma van harte geluk met haar voordracht tot burgemeester van Utrecht. Een aantal (voormalige) naaste medewerkers toont zich verheugd. Terecht.