Dinsdag 11 januari

Het is koud tijdens de ochtendwandeling. Ter hoogte van het Vredespaleis kraait de haan (weer). Ga op weg naar het Stadhuis langs het gebouw van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. De ontvangst van de baliemedewerkers is allervriendelijkst in een overigens leeg en stil gebouw. Bij het loket ‘rijkspassen’ neem ik mijn toegangspas in ontvangst. Het is de tweede keer dat ik zo’n pasje ontvang. Als partijvoorzitter in de jaren 2003-2008 had ik ‘m ook. Geestig. Hopelijk scheelt het voortaan bij een bezoek het welbekende beveiligingsritueel. Praat, terug op het Stadhuis, bij met gemeentesecretaris Ilma Merx. De rest van de ochtend en het begin van de middag staan in het teken van de collegevergadering.

Koppel na afloop terug aan een aantal naaste medewerkers en praat bij met kabinetschef Eline. Ontvang Harry Vogels. Wij ontmoetten elkaar in november vorig jaar bij een bijeenkomst van de stichting Werkgroep Herkenning. Spreken onder anderen over de liberale politica Haya van Someren-Downer en hoe zij is omgegaan met de betrokkenheid van haar ouders en broers bij de NSB.

Woon, aan het begin van de avond terug thuis, via MS-Teams de bestuursvergadering van de VNG bij. Later op de avond volgen digitale overleggen met de gemeentesecretaris en de griffier van de gemeenteraad en met Peter Knip, Pieter Jeroense en Bert van Vijfeijken van VNG-International. Laatstgenoemd overleg gaat over een paar aan de Europese vereniging van gemeenten CEMR gerelateerde onderwerpen.