Dinsdag 12 december

Trek m’n zwembaantjes bij Max Health Club. Pleeg daarna een aantal telefoontjes; met de huisartsenpraktijk van mijn moeder en een instelling voor thuiszorg. Alle moeite is tot nu toe tevergeefs. De dinsdag is vervolgens een bijzondere. Staat bijna geheel in het teken van het staatsbezoek van Zijne Excellentie Yoon Suk Yeol, President van de Republiek Korea en zijn echtgenote Kim Keon Hee. Woon ’s ochtends het eerste programmaonderdeel bij. Dat is de welkomstceremonie op de Dam van Amsterdam waar Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin het presidentiële paar welkom heten. Word aansluitend in het Koninklijk Paleis aan het presidentiële paar voorgesteld. Maak uitvoerig kennis met de minister van Buitenlandse Zaken, Park Jin.

Haal, terug in Den Haag, een rokkostuum op bij Evening dress aan de Koninginnegracht. Bereid de rest van de middag de raadscommissievergadering van morgen voor. Bel met m’n broer en met m’n moeder. Heb telefonisch overleg met m’n woordvoerder, beide bestuursadviseurs, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris en met de directeur Bestuurszaken. Kleed me om – inclusief spang met de miniatuurversierselen van mijn keizerlijke, koninklijke en presidentiële onderscheidingen – en woon ’s avonds in hetzelfde Koninklijk Paleis samen met heel veel anderen het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek bij.

Zit naast Niko Koffeman (fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer) en de chairman van Samsung Jay Lee. Een latertje.