Dinsdag 12 maart

Fiets na mijn zwembeurt via huis richting het Stadhuis. Neem om negen uur in mijn werkkamer samen met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda door van de collegevergadering die volgt. Koppel ’s middags na afloop in mijn werkkamer aan een aantal naaste medewerkers de belangrijkste uitkomsten van de collegevergadering terug. Moet meteen opnieuw naar de collegekamer. Daar praten de medewerkers Marjet, Mendy en Corinne wethouder Saskia Bruines, wethouder Hilbert Bredemeijer en mij bij over het Actieplan Kust. Hoewel de zomer nog ver weg lijkt zijn de voorbereidingen volop in gang om het strandseizoen zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Goed om over de laatste stand van zaken te zijn geïnformeerd.

Bespreek in mijn werkkamer met gemeentesecretaris Ilma Merx en raadsgriffier Lilianne Blankwaard de actualiteit in en rond het college en de gemeenteraad. Praat in de collegekamer bij met een groot aantal vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Den Haag. Onder anderen rabbijn Katzman en Alejandro Bank (voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag) nemen deel aan het gesprek. Directeur Veiligheid Herke en de medewerkers Noor en Alain van haar directie staan me bij. Er is veel te bespreken.

Zit om half zes in diezelfde collegekamer de vergadering voor van het Fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad. Gebruik aansluitend het avondeten in Imagine aan de Koningin Marialaan. Studenten van het ROC Mondriaan runnen het restaurant. Zit samen met raadsgriffier Lilianne Blankwaard aan tafel met de raadsleden Massimo Etalle, Fatima Faïd, Chris van der Helm, Janneke Holman, Adeel Mahmood, Caroline Verduin en Sebastiaan Kruis.

Plezierig en nuttig om elkaar in een andere omgeving dan het Stadhuis te ontmoeten. Lilianne en ik blijven met alles wat we in ons hebben werken aan goede werk- en persoonlijke verhoudingen in de gemeenteraad. Fiets naar huis. Werk aan de inhoud van de tas uit het Stadhuis.