Dinsdag 12 september

Trek m’n zwembaantjes aan de Klatteweg. Zie op het Stadhuis dat Melenie van het bestuurssecretariaat al m’n boekenkast heeft leeggehaald. Vandaag worden extra legplanken aangebracht. Top. Plv. politiechef Tolga Koklu belt in verband met de actualiteit. Neem met de gemeentesecretaris de agenda door van de collegevergadering die volgt. Zijn tegen het middaguur klaar. Neem de collegebesluiten door met een paar naaste medewerkers. Wandel tegen enen naar de vierde verdieping. Spreek daar met de onderhandelaars namens zes raadsfracties onder leiding van verkenner Arie Slob. Vraag net als in juni 2022 aandacht voor een aantal onderwerpen uit mijn portefeuille. Wandel heen en weer naar de Korte Houtstraat. Victoria knipt m’n haar.

Ontvang in de loop van de middag Karin van den Berg en haar partner Robin op mijn werkkamer. Karin vertelt over een boek dat zij onlangs uitbracht: ‘Sinterklaas & Elfje Kira en de wonderbaarlijke regenboog’. De boekpresentatie vond afgelopen juli plaats. Kon er helaas niet bij zijn. Neem vandaag alsnog een exemplaar van het boek in ontvangst. Karin is moeder van een zoon van 26 en een dochter van 32 jaar, genaamd Kira. Zij is ‘Zeer Ernstig Verstandelijk en Meervoudig Beperkt’ (ZEVMB). Ondanks haar beperkingen is zij een bron van inspiratie voor Karin. Karin schreef een kleurrijk sinterklaasverhaal. Zowel leuk als educatief. Elk hoofdstuk sluit af met een paar vragen die (groot)ouders uitnodigen om met een kind in gesprek te gaan om zo het taalgebruik te stimuleren. Een interactief boek dus. Karin vertelt dat het lastig was een illustrator te vinden. Ze volgde daarom zelf lessen om het boek van illustraties te kunnen voorzien. Chapeau. Bel met gemeenteraadslid Constant Martini. Sara, de éénjarige dochter van bestuursadviseur Nathalie en haar echtgenoot Wouter komen even kijken op het Stadhuis. Sara is twee maanden jonger dan mijn kleindochter Florien. In mijn werkkamer is voor haar een hoop te zien aan de muur. We nemen natuurlijk een foto.

Neem met de medewerkers Rob en Martin van de directie Internationaal een aantal actuele onderwerpen door. Hoor dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op initiatief van De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden Campus Den Haag studenten in Den Haag en de rest van Nederland via een livestream toespreekt, waarna er ruimte is voor vragen van studenten. Bijzonder. Wens via Instagram de studenten een goede bijeenkomst. Aan het eind van de middag komt Anneclaire Tops op bezoek. Zij is de 10-jarige dochter van kabinetschef Eline. Ze heeft voor school de opdracht iemand te interviewen en vroeg of ze dat met mij mocht doen. Doe dat graag. Anneclaire heeft het goed voorbereid en vuurt een flink aantal vragen op mij af. Ze is bijvoorbeeld benieuwd naar wat ik zou bestellen bij de McDonald’s. Geen alledaagse vragen dus, doet ze goed. Wens haar succes op school. Moeder Eline is (ape)trots.

Wandel aan het begin van de avond naar Amare. Breng daar, in de Spinozazaal, de avond door ter gelegenheid van de allereerste Haagse Big Improvement Day-bijeenkomst. Vandaag berichtte het AD Haagsche Courant er ook over. Veel ondernemers, cultuurmakers en andere nauw betrokkenen bij Den Haag zijn door initiatiefnemers Ralph van Hessen en Sjaak Bral uitgenodigd om vanavond vernieuwende ideeën aan te dragen voor de stad. De opzet is dat iedereen aan het einde van de avond naar huis gaat met één idee, één nieuw contact en één actie. De aftrap wordt gedaan door Paul van den Bosch, hoofdredacteur van het AD, die ons opdraagt meer ‘groos’ te zijn op de stad (zoals Rotterdammers zijn op hun stad). Vervolgens wordt er aan de tafels aan de hand van verschillende inleidingen doorgesproken over thema’s die onze stad raken. De inleiders zijn: Hans Schutte (ROC Mondriaan) over verbinding van onderwijs en het bedrijfsleven, Marco Esser (The Hague & Partners) over het imago van de stad, Harry Wientjes (Rabobank) over Den Haag Zuidwest en ten slotte Korrie Louwes (directeur OCW gemeente Den Haag) over bewegen en gezondheid. Bij elk thema maakt Ralph ter plekke afspraken, die meteen worden vastgelegd door sneltekenaar Jeroen van der Liende van Visuele Verbinders.

Ook de jonge stadsdichter Chelsy Valentina is van de partij. Zij draagt haar gedicht ‘Een reis door de stad waar mijn leven compleet voelt: Den Haag’ voor. Klasse. Sjaak Bral verrast met een leuke conference (‘Porositeit’) en een prachtig door hemzelf geschreven nummer ‘Het leven is mij gunstig gezind’. In mijn slotwoord parafraseer ik dat tot ‘De toekomst is Den Haag goed gezind’.

Groet vele bekenden (Tess Merlot, Allie Simonis, Dirk de Bilde, Bruno Bruins, Eric Jansen, Maarten Hinloopen, Jacco Helmink en Richard Jonker bijvoorbeeld) en maak aan tafel onder anderen kennis met bewonersgids Rabia Yildiz, LUSTR-directeur Annemarie Goedvolk en de hooggeleerde Hanan El Marroun. Prima bijeenkomst.