Dinsdag 13 juli

Maak een ochtendwandeling in de wijk. Het is klam buiten. Fiets naar het Stadhuis. Brandweercommandant Esther Lieben belt in verband met de actualiteit. Neem om acht uur met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda door van de collegevergadering die vandaag om half negen begint (en bijna tot vier uur zal duren). Een recordaantal stukken staat op de agenda en/of komt ter tafel. Blijkbaar moeten (absurd) veel zaken voor het zomerreces worden afgehandeld. Alsof de stad in september er niet ook nog gewoon is.

Na het college volgen een lange vergadering van het presidium van de gemeenteraad en het fractievoorzittersoverleg. Heb krap twintig minuten om op mijn werkkamer een maaltijdsalade naar binnen te werken. Haast me dan naar Studio B in de Centrale Bibliotheek om daar in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers op Scheveningen. Doe dat samen met de wethouders Anne Mulder en Robert van Asten, de bureauchef Scheveningen van de politie, René Ravesteijn, de directeur veiligheid Hans van der Vet en stadsdeeldirecteur Mendy van Veen. Ook in deze negende sessie van de werkgroep veilig en leefbaar Scheveningen komen onder leiding van Paul Cornelissen de thema’s mobiliteit, veiligheid, gastvrijheid en communicatie voorbij. Her en der zijn er verbeteringen te zien. Met z’n allen volhouden is nu het parool. Fiets naar huis. Werk aan de stukken uit de tassen van het Stadhuis. Bel met m’n ouders en heb laat in de avond nog een telefonisch overleg met gemeenteraadslid Mariëlle Vavier. Ga meteen daarna naar bed. Er volgen morgen en overmorgen opnieuw twee lange vergaderdagen.