Dinsdag 14 december

Fiets naar het werk. Neem, op het stadhuis, een filmpje op voor de eindejaarsbijeenkomst van de medewerkers van de VNG. Bereid met de gemeentesecretaris de collegevergadering voor. Wethouder Martijn Balster vraagt langs digitale weg aandacht voor een enkele actualiteit. Dan volgt in de raadzaal de collegevergadering. Een stevige zit (de jarige wethouder Anne Mulder trakteert). Koppel na afloop terug aan een aantal naaste medewerkers. Bel met Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG. Woon de vergadering bij van het presidium van de gemeenteraad en zit vervolgens de vergadering van het fractievoorzittersoverleg voor. Fiets aan het begin van de avond naar huis. Zie flarden van de (corona) persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. RenĂ© van Eck (politie) houdt me op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de sfeer van openbare orde en veiligheid. Bereid het avondeten. Mijn hooggeleerde life time friend Cees is te gast. Nuttig en aangenaam. Zet me ’s avonds alsnog aan de inhoud van de stadhuistas. Een latertje.