Dinsdag 14 september

Op dinsdagen gaat het zwembad helaas pas om negen uur open, dus van zwemmen komt niets helaas. Even na zevenen belt Anja de Bruijn van de politie. Een aantal demonstranten van Greenpeace is op het dak van de tijdelijke Tweede Kamer geklommen en heeft spandoeken opgehangen. Besluit de onaangekondigde demonstratie beneden buiten te faciliteren, die op het dak niet. De politie treft vervolgens de voorbereidingen om demonstranten van het dak te halen. Heb om acht uur langs digitale weg een extra vergadering van het veiligheidsberaad. Stap na afloop op de fiets richting het Stadhuis. Zit de wekelijkse collegevergadering voor, voor de eerste keer zonder wethouder Bert van Alphen. Laat me gedurende de dag regelmatig bijpraten door de politie en medewerkers van onze directie veiligheid over het verloop van de ontbonden demonstratie. Koppel na afloop van de collegevergadering terug aan een aantal naaste medewerkers. Heb bijna meteen aansluitend vergaderingen van het presidium van de gemeenteraad, het fractievoorzittersoverleg en met de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus belt uitvoerig over de actualiteit. Fiets aan het begin van de avond naar huis. Bel met woordvoerder Jan Sinnige over de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Lange vergaderdag zit erop.