Dinsdag 15 december

Voor ik op de fiets stap richting Stadhuis, wandel ik eerst door de wijk. Begin op het werk even voor half negen met een digitale vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden. Neem vervolgens met gemeentesecretaris Ilma Merx de collegeagenda door. Loop naar de raadzaal. Zo’n honderd items (met bijbehorende stukken) staan op de agenda. Beginnen met twee themabijeenkomsten en met het bespreken van de twaalfde raadsmededeling inzake de coronacrisis. Met enig duwen en trekken en een beetje discipline lukt het de agenda af te werken. Race na afloop meteen terug naar mijn werkkamer. Koppel de besluiten van het college terug aan een paar naaste medewerkers. Heb om vier uur een vergadering van het presidium van de Haagse gemeenteraad.

Om half zes gevolgd door een vergadering van het zogenaamde fractievoorzittersoverleg. Fiets naar huis. Chiu Man (politie) belt ‘s avonds over een demonstratie. Bel zelf met m’n ouders in Edam.