Dinsdag 16 februari

Ochtendwandel. Bijna alle sneeuw is weg. Fiets naar het Stadhuis. Het kan weer. Heerlijk. Sluit om negen uur aan bij het begin van een online gesprek met gemeenteraadslid Adeel Mahmood (NIDA) en de fractievertegenwoordigers Koen van Haeften (ChristenUnie/SGP) en Ahmed Abushaam (Groen Links) over het initiatiefvoorstel ‘Van nationaliteit onbekend naar staatloos’. Doe dit samen met René van Kuilenburg (directeur Publiekszaken) en Koosje Bielars (unitmanager registratie).

Bespreek de agenda van de collegevergadering met gemeentesecretaris Ilma Merx. De (digitale) vergadering zelve volgt aansluitend. Tijdens de vergadering komt het nieuws naar buiten dat de rechtbank Den Haag heeft bepaald dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Als de collegevergadering rond een uur of twee is afgelopen, is mijn agenda inmiddels aangepast. Koppel een paar naaste medewerkers terug uit de collegevergadering. Heb een overleg met raadsgriffier Lilianne Blankwaard, jurist Robin Aerts en woordvoerder Jan Sinnige. Ontvang goede bekende Kees Noomen (gemeenteraadslid Amstelveen), bespreek online met wethouder Hilbert Bredemeijer en de bestuursadviseurs Sjoukje en Michael een actualiteit en heb ingelaste digitale vergaderingen van de driehoek en het Veiligheidsberaad.

Praat tijdens het avondeten op mijn werkkamer bij met Petra Nijmeijer (directeur Openbare Orde en Veiligheid Utrecht). Fiets naar huis, duik in de stukken uit de stadhuistassen en volg ondertussen het nieuws. Begrijp, even voor negenen, dat de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend dat de avondklok moet worden opgeheven, is geschorst. Dit tot het hoger beroep dat vrijdag dient. Praat telefonisch bij met politiechef Paul van Musscher en met wethouder Hilbert Bredemeijer.