Dinsdag 16 januari

Andere dinsdag dan gewoonlijk. Agenda is omgegooid. Ga zwemmen en rijd in de loop van de ochtend in m’n Fiatje richting Haarlem. Woon aan het begin van de middag in de aula van crematorium Haarlem aan de Vergierdeweg de afscheidsdienst bij van Simones moeder Agnes.

Een emotievolle plechtigheid, met beelden, teksten en muziek.

Ben aan het eind van de middag terug in Den Haag. Race bijna meteen door naar de Fluwelen Burgwal. Gebruik in Thais restaurant Phonsawan samen met raadsgriffier Lilianne Blankwaard het avondeten met de gemeenteraadsleden Coen Bom, Isabel Bos, Peter Mekers, Marije Mostert, Kavish Partiman en Robin Smit. Plezierig en nuttig samenzijn. Wij blijven met z’n allen investeren in de goede onderlinge verhoudingen.

Overal in de stad komen via verenigingen en andere samenwerkingsverbanden mensen samen die een hobby, geloof, interesse of zorg delen. Dat laatste geldt ook de bewoners, vrouwen, achter de stichting De Moeder is de Sleutel. In wijkcentrum De Henneberg aan de Tramstraat in Loosduinen delen ze eens in de twee weken hun verhalen en ervaringen met kinderen die zich ophouden in gewelddadige jeugdgroepen. Ze vinden steun en hulp bij elkaar in het gedeelde doel om hun kinderen op het rechte pad terug te krijgen (of houden). Ga na het avondeten in gesprek met een aantal van deze moeders en initiatiefneemster Diana Sardjoe. Van de directie Veiligheid zijn Linda Groenestein en Max Reinders aanwezig. Het project is onderdeel van de gemeentelijke aanpak van gewelddadige en rivaliserende jeugdgroepen. Spreek af om binnenkort opnieuw bij een samenkomst aan te sluiten. Duik, terug thuis, in de loodgieterstas met stukken. Lees dat ADO vanavond in de achtste finales van de KNVB uit heeft gewonnen van Excelsior Maassluis (1-2). Mooi.