Dinsdag 17 mei

Ochtendwandel in alle vroegte in de wijk. Ben vervolgens rond kwart voor acht in het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt voor een informeel werkontbijt met de ‘sector’ wonen. Aan tafel zitten Gijsbert van Herk (Staedion), Reinder Zuurmond (Arcade), Anjelica Cicilia (Syntrus Achmea), Wim Wensing (Amvest), Michel Zaadhof (NU), Patrick Joosen (BPD), Joop van Oosten (Haagse Tafel Wonen), Safiek Sardar (MS), Esther Fleers (Heijmans), Rob Brinkel (Brinkel Beleggingen), Leendert den Heijer (BAM) en Mohamed Baba (Haag Wonen). Nuttig gesprek over een urgent thema. Meteen door naar het Stadhuis. Praat bij met gemeentesecretaris Ilma Merx en zit in de raadzaal de collegevergadering voor. Draag aan het begin van de middag bij aan een heuglijk feit van Tim Damen en Angelique de Gier in (opnieuw) het Oude Stadhuis op de Groenmarkt. Doe dat samen met de bodes Kaj en Wim, cateraar Rens en Hennie Weerman. Reik Tim de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon uit.

Haal, terug op mijn werkkamer, met goede bekende Jeroen Wielaert voor zijn RTV Utrecht podcast herinneringen op over mijn betrokkenheid als wethouder bij de initiatieven rond paleis Lofen. Paleis Lofen was een zogenaamde ‘palts’ die keizer Hendrik III rond 1040 in Utrecht aan de burcht Trecht liet bouwen. Die lag tussen het huidige Domplein en de Oudegracht. Op initiatief van Theo van Wijk wordt het paleis weer ontsloten. Op 2 juni moet het open gaan, bij de viering van 900 jaar Utrecht. Het is de apotheose van een langgerekt proces (ook bestuurlijk). Knap werk. Bel met de gemeentesecretaris, plv. politiechef Tolga Koklu belt mij.

Woon in de loop van de middag de vergadering bij van het presidium van de gemeenteraad. Zit aansluitend in de raadzaal de vergadering voor van het fractievoorzittersoverleg (FVO). Begeef me aan het begin van de avond naar Serra Kijkduin, een paviljoen bij Golfclub Ockenburg aan de Wijndaelerweg. Het is net geopend door eigenaren Jasper en Marjan. Het is prachtig geworden. Neem het eerste nummer van de vijftigste editie van LEVEN! in ontvangst, samen met Rutger Castricum. Eervol. Kirsten van Dissel – alias Iris de Graaf uit Baantjer – praat een en ander elkaar. Diana Boer, bladmanager, doet me in- en uitgeleide.

Ontmoet in Studio B van de Centrale Bibliotheek aan het Spui op uitnodiging van gemeentearchivaris Ellen van der Waerden de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Z.E.  Vusi Madonsela en de hooggeleerde Verne Harris, voormalig archivaris van Nelson Mandela. Houd een korte welkomsttoespraak voorafgaand aan Verne’s lezing over de betekenis en nalatenschap van Mandela voor Zuid-Afrika, destijds en in het hier en nu.

Begeef me vervolgens naar Madurodam. Ontmoet er de Israëlische ambassadeur Z.E. Modi Ephraim en zijn echtgenote Anat tijdens een ontvangst ter gelegenheid van de viering van de 74-ste Israëlische onafhankelijkheidsdag. Begroet vele goede bekenden, maak kennis met Jo le Poole en kan even van het mooie weer genieten op deze prachtige locatie.

Race door naar het ADO-stadion. Kom binnen als de tweede goal van ADO Den Haag valt. Bekijk met een aantal wethouders en hun kroost de wedstrijd tegen FC Eindhoven (2-1). Mooi.

Heb na afloop telefonisch overleg met mijn Canadese ambtgenoot Berry Vrbanovic (Kitchener).