Dinsdag 17 november

Wijkwandel en fiets naar het Stadhuis. Om half negen precies zit ik de digitale vergadering voor van het Regionaal BeleidsTeam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden. Spreken over de actualiteiten rondom corona en hetgeen gisteravond in het Veiligheidsberaad is besproken. Op het bestuurssecretariaat komt inmiddels de post binnen . Er zitten weer een heleboel vrolijke kindertekeningen voor Sinterklaas tussen. De oproep in het Sinterklaasjournaal was niet tegen dovenmansoren gericht.

Bereid met gemeentesecretaris Ilma Merx de college-agenda van zometeen door. Praten vervolgens in ‘driehoek’ verband met raadsgriffier Lilianne Blankwaard-Rombouts. De rest van de ochtend en het begin van de middag staat in het teken van de wekelijkse vergadering van het college van B&W. Heb tussen de bedrijven door telefonisch overleg met Martine Dijkstra (algemeen commandant politie) en met Christoffer Jonker, directeur van het Kabinet van de Koning.

Neem ‘s middags, in mijn rol als voorzitter van de VNG, deel aan een bestuurlijk overleg via Webex over Brexit met de bewindspersonen Stef Blok, Kajsa Ollengren, Ferd Grapperhaus en Carola Schouten. Een volgend overleg is – ook online – het voorzittersoverleg van de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Fiets aan het begin van avond naar life time friend Cees. Gebruik bij hem aan de Van Kijfhoeklaan het avondeten, praat bij en kijk (voor alle zekerheid) naar de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.