Dinsdag 18 april

Wandel in alle vroegte in de wijk. Even voor achten belt wethouder (en collega in het VNG-bestuur) Cathalijne Dortmans (Helmond) in verband met de actualiteit. Neem om negen uur op mijn werkkamer in het Stadhuis samen met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda door van de (lange) collegevergadering die volgt. Politiechef Paul van Musscher belt. Onderwerp: het faciliteren van een onaangekondigde demonstratie.

Ontvang aan het eind van de middag journalist Arthur Graaff. Spreek met hem over zijn ervaringen tijdens demonstraties, waaronder demonstraties in Den Haag. Hij vraagt aandacht voor het thema nut en de noodzaak van de diverse soorten perskaarten, bijvoorbeeld de politieperskaart, die op advies van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) bij sommmige demonstraties moet worden getoond.

Praat bij met Harry Wientjes, directeur Rabobank Regio Den Haag en betrokken bij maatschappelijke projecten en initiatieven in Den Haag. Bespreek een aantal actuele onderwerpen, waaronder het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Maak kennis met Sofie, de dochter van Carola (kabinetszaken). Sofie loopt vandaag en morgen hier stage voor school.

Ontvang vervolgens in de collegekamer een aantal medewerkers van zorgorganisatie Philadelphia.

Samen met begeleiders Elly en Anita vertellen Eva, Clyde, Erwin en Raymond mij hoe trots zij zijn om in het Stadhuis van Den Haag te werken en wat zij allemaal leren. Vrolijke ontmoeting.

Zit aan het begin van de avond de vergadering voor van het Fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad. Haast me aansluitend naar het Johan van Veenplein. In de Haagse Sportcentrale aldaar vindt een informele ontmoeting van het college met bewoners en ondernemers uit het stadsdeel Laak plaats.

Beginnen met een Italiaanse maaltijd. Zit aan tafel met een aantal actieve bewoners uit de wijk. Loop na het eten naar het Olympisch Skateboard Trainingscentrum. Daar geven een aantal freerunners een demonstratie. Sportcentrale-directeur Raoul Tirtosentono spreekt ons toe en stadsdeeldirecteur Lawrence Eghosa leidt ons door het plenaire programma.

Stadsdeelwethouder Mariëlle Vavier licht het actieplan voor stadsdeel Laak toe. Zij spreekt ook haar bewondering uit voor alle bewoners, vrijwilligers en ondernemers die zich inzetten voor een leefbaar en veilig Laakkwartier.

Een aantal van hen zet zij extra in het zonnetje: Leo (Streetart Projects), Willem (vrijwilliger Vadercentrum), Peter (BOLF), Nadia (straatvertegenwoordiger), Clarissa (Moestuinen Groep) en Debby (Stichting Bij-1).

Zit in het tweede deel van de bijeenkomst, net als de wethouders, aan een statafel om met bewoners en ondernemers te spreken over onderwerpen die spelen in de naaste omgeving. Het gaat over verkeerssituaties, het ondernemersklimaat en burenoverlast.Garimo brengt het werk van Vereniging ABC onder de aandacht en nodigt me uit om een keer langs te komen. Doe ik graag. Bewoner Louise Roeleveld vertelt over de jaarlijkse wijkbarbecue bij het Vadercentrum. Arjan van den Berg deelt zijn zorgen over de kruispunten aan De Genestetlaan. Richard en Michiel informeren mij over het 12½-jarig bestaan van hun sportschool. Groet, onderweg naar buiten, Hero Brinkman en Monika Maczka. Duik, terug thuis, in de stukken uit de loodgieterstassen.