Dinsdag 18 januari

Ochtendwandel. Zo helder als het gisteren was, zo nat en mistig is het vandaag. Ga richting het Stadhuis. Fiets het laatste stukje bij toeval op met kabinetschef Eline Tops. Gezellig. Praat op mijn werkkamer bij met gemeentesecretaris Ilma Merx. Zit vervolgens de collegevergadering voor. De wethouders Anne Mulder en Hilbert Bredemeijer doen digitaal mee. Koppel na afloop in de loop van de middag de resultaten terug aan een aantal naaste medewerkers. Praat samen met Ronald Nomes (algemeen directeur DSO) en Peter Kievoet (directeur Economie, Mobiliteit en Ruimte) bij met rijksbouwmeester Francesco Veenstra, Anneloes van Boxtel (projectdirecteur Rijksvastgoedbedrijf), Charles Marrelo en Bas Vereecken (beiden van het Atelier Rijksbouwmeester). Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Neem aansluitend om vier uur deel aan de vergadering van het presidium van de gemeenteraad. Zit om half zes via MS-Teams de vergadering voor van het fractievoorzittersoverleg (FVO). Frans Hoynck van Papendrecht en Janice Roopram schuiven voor de allereerste keer aan. Heb na afloop kort overleg met Lesly Arp (fractievoorzitter SP). Fiets naar huis. Heb later op de avond langs digitale weg een overleg met gemeenteraadsgriffier Lilianne Blankwaard en gemeentesecretaris Ilma Merx. Bel met Wim Kuijken (voorzitter Kiesraad), Robert Barker (fractievoorzitter Partij voor de Dieren) en met m’n ouders in Edam.