Dinsdag 18 mei

Ochtendwandel in de wijk. Begin op het Stadhuis met een vergadering via MS Teams van het Regionaal BeleidsTeam (het RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden. Neem met de gemeentesecretaris en haar plaatsvervangster Lia Kroon de agenda door van de collegevergadering. Zit de collegevergadering voor. Informeer na afloop rond drie uur een paar naaste medewerkers over de besluiten. Heb via MS Teams een kort bestuurlijk overleg met de wethouders Martijn Balster en Bert van Alphen. Onderteken een fikse stapel brieven en stukken. Bel met Michiel van Haersma Buma. Praat bij met Ronald Nomes. Heb aan het eind van de middag achtereenvolgens een vergadering van het Presidium en een vergadering van het fractievoorzittersoverleg van de gemeenteraad.

Fiets naar huis. Het is droog en het zonnetje schijnt. Avondeet samen met bestuursadviseur Sjoukje iets eenvoudigs op m’n balkon. Stap opnieuw op de fiets (Sjoukje zit achterop, een makkie). Begeef me richting het nabijgelegen Lange Voorhout, naar het landelijk bureau van de JOVD. Verzorg op uitnodiging van Noumidia Massaoudi, voorzitter van de JOVD Den Haag e.o.langs digitale weg een inleiding voor de leden van de Haagse JOVD. Zwaai in de pauze op weg terug naar ‘de studio’ digitaal naar landelijk voorzitter Hilde Wendel, die druk in overleg is met penningmeester Pieter van der Staak. Roan Smeets verzorgt de technische verbinding met de leden. Een korte nazit op afstand volgt waarbij ook Renske Makkinga, Daphne Lodder, Daan Verbaan en Willemijn Krans aansluiten. Vrolijk gesprek over toekomstwensen, studeren en natuurlijk politiek (‘Autoverkopen is ook een vak’).

Fiets in de lenteachtige avond richting huis. De stukken uit de tassen van het Stadhuis staan er te wachten. Directeur OOV Petra Nijmeijer (Utrecht) belt in verband met een actualiteit.