Dinsdag 19 april

Ochtendwandel heen en weer naar het Vredespaleis. Het is stil op het Stadhuis. Nobody there. Praat in mijn werkkamer bij met gemeentesecretaris Ilma Merx en raadsgriffier Lilianne Blankwaard. Zit de collegevergadering voor, en koppel deze na afloop terug aan een paar naaste medewerkers.

Neem in de loop van de middag met Sandra, Eline en Marjolein (allen van kabinetszaken) het draaiboek door van de jaarlijkse lintjesregen die volgende week plaatsvindt. Bel met Hoofdofficier van Justitie Michel Zwinkels, met politiechef Paul van Musscher en uitvoerig met mijn broer Koos.  Wip even aan bij lijstenmaker Rob Schippers aan de Kazernestraat. Neem via MS Teams deel aan de vergadering van de stuurgroep vluchtelingen Oekraïne onder leiding van wethouder Arjen Kapteijns. Praat bij met goede bekende Maarten Schurink. Hij is secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarna volgt een overleg met bestuursadviseur Ingrid. Zit om half zes in de raadzaal de vergadering voor van het FractieVoorzittersOverleg (FVO) van de gemeenteraad. Maak, terug op mijn werkkamer, kennis met de nieuwe verkenners, Joost Sneller en Annelien Bredenoord. Zij zijn inmiddels zeer gemotiveerd aan hun klus begonnen. Oud-collega Klaas Verschuure belt.

Woon om half acht in het Louwman Museum aan de Leidsestraatweg een concert bij ter gelegenheid van de Dutch-American Friendship Day. De 240-jarige vriendschapsband tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika staat op deze dag centraal. De datum herinnert aan het bezoek van John Adams – de latere president van de Verenigde Staten – aan de Staten-Generaal in Den Haag in 1782. Chargé d’Affaires Marja Verloop spreekt en er is muziek van Sem Jansen, Adrienne West en Karsu Dönmez.

Praat na afloop kort bij met goede bekende en vandaag jarige Karsu en haar moeder Birgül Dönmez. Spreek, terug thuis, met de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit en de collega-voorzitters van de veiligheidsregio’s in onze provincie. Doe dit langs digitale weg. Koppel na afloop terug aan Hans van der Vet (directeur Veiligheid). De inhoud van de tas is mijn laatste late klus van de dinsdagavond. Ben moe.