Dinsdag 19 december

Doe m’n zwembeurt. Meteen door naar het Stadhuis. Helaas is mijn werkkamer al door cameralieden ‘bezet’. Drink een kopje koffie in het keukentje. Wandel dan naar mijn werkkamer. Rob Oudkerk van de EO vangt me op. Rob begint, in het bijzijn van regisseur Heleen Minderaa, cameraman Ingmar Kooper en geluidsvrouw Tjodi van Elk, meteen met het stellen van vragen.

De opnames zijn voor twee programma’s over het groeiend antisemitisme in Nederland. Ze worden in januari uitgezonden. Ook de ambtgenoten uit de G4 zijn geïnterviewd. Ken Rob Oudkerk uit mijn tijd in Amstelveen. We hebben toen met veel plezier samengewerkt. Vanochtend gaat het over het gevoel van onveiligheid dat onder de Joodse Nederlanders leeft sinds de terroristische aanslag van Hamas op 7 oktober in Israël.

Zit de collegevergadering voor. Een lange zit, want zoals gebruikelijk vlak voor het zomer- en het kerstreces is de agenda overvol. Ronden de vergadering aan het eind van de middag af. De lunch in kerstsfeer op de werkkamer van de gemeentesecretaris is prima verzorgd.

Zet de ramen van de collegekamer open. Een beetje frisse lucht kan geen kwaad. Ontvang enkele momenten na afloop van de collegevergadering vertegenwoordigers van bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier en enkele betrokken bewoners uit de Prins Hendrikstraat. Ook veiligheidsregisseur Dilara, horecacoördinator Enrique en wijkagent Onno schuiven aan. Het overleg is een vervolg op een eerder gesprek in oktober van dit jaar. Bespreken de voortgang van overlast- en veiligheidsgerelateerde onderwerpen in de buurt. Spreek af in februari opnieuw naar het Zeeheldenkwartier te komen om de vorderingen met eigen ogen te kunnen aanschouwen en bespreken. Bel uitvoerig met raadsgriffier Lilianne Blankwaard.

Jan de Bruijn is mijn volgende gast. Jan is een actieve bewoner en trekker van het Buurt Interventie Team (BIT) in Wateringse Veld. Hij zorgt al vele jaren voor betrokkenheid van de buurtbewoners bij het BIT. Marcel Wolda, de veiligheidsregisseur in de wijk, en Jan informeren mij over hoe het in de wijk gaat. Zit vanaf half zes precies in de collegekamer de vergadering voor van het Fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad. Bespreken de agenda’s van de raadsvergaderingen van morgen en overmorgen.

Moet bijna meteen door naar Lokaal Duinoord in de Obrechtstraat. Het is de laatste bestemming van vandaag. Alexander Roep, eigenaar en kok van dit restaurant en voormalig gemeenteraadslid, verzorgt een smakelijke maaltijd. Spreek samen met raadsgriffier Lilianne Blankwaard met de raadscommissievoorzitters Joren Noorlander, Andrew van Esch, Rutger de Ridder, Maarten de Vuyst en Arjen Dubbelaar en met presidiumvoorzitter Dennis Groenewold.

Nuttig en aangenaam samenkomen. Blijf graag investeren in goede onderlinge verhoudingen binnen de gemeenteraad. Terug thuis wachten de stukken uit de loodgieterstassen van het Stadhuis.