Dinsdag 2 april

Begroet na mijn zwembeurt in alle vroegte aannemer Gerard en zijn collega Fred. Zij gaan aan de slag in de voortuin. Onder andere de luifel bij de voordeur moet worden vervangen. Op het Stadhuis is Ad Verkerke mijn eerste gast. Ad was ooit werkzaam bij de Utrechtse directie Veiligheid. Praten bij. Neem met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda door van de collegevergadering die volgt. De collegevergadering, met in de loop van de middag aansluitend een themabespreking, neemt veel tijd deze week. Zit tussen de bedrijven door via MS Teams een ingelaste vergadering van de driehoek voor. Politiechef Karin Krukkert belt over een actualiteit.

Begeef me rond een uur of vier naar het Nutshuis aan de Riviervismarkt in verband met de opening van het nieuwe kantoor van de Atlantische Commissie. Word allerhartelijkst ontvangen door directeur Anna van Zoest en bestuursvoorzitter Lokke Moerel. Goed om te zien dat voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer ook aanwezig is. Wens de Atlantische Commissie van harte geluk met hun nieuwe locatie en sta stil bij de viering van het 75-jarig jubileum van het bondgenootschap. Draag bij aan de onthulling van een plakkaat dat bij de deur van het Nutshuis komt te hangen. Eervol.

Een interview door Dieuwertje Kuijpers met de oud-woordvoerder en strategisch adviseur van de NAVO, Oana Lungescu, volgt. Haast me zelf terug naar het Stadhuis.


Sinds haar oprichting in 1952 is de Atlantische Commissie een forum voor publiek debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken. De Atlantische Commissie heeft een belangrijke rol in het informeren van het – jongere – publiek over het belang van de NAVO en over de ontwikkelingen die nu gaande zijn binnen de ‘security architecture’ zoals we die de afgelopen decennia hebben leren kennen. Dit doen zij onder meer met publieksbijeenkomsten, publicaties en opinieonderzoeken.


Neem, terug op mijn werkkamer, de actualiteit door met raadsgriffier Lilianne en gemeentesecretaris Ilma. Zit om half zes in de collegekamer een uitvoerige vergadering van het Fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad voor. Race na afloop richting het World Forum. Ben op tijd om aan te sluiten bij het laatste deel van de Restoring Justice for Ukraine conferentie, georganiseerd door Nederland, Oekraïne en de Europese Commissie. Dominique Kühling en Margarita Avramtcheva van het ministerie van Buitenlandse Zaken verwelkomen me. Loop richting de ontvangstruimte en ontmoet de organisatoren van de conferentie, goede bekenden minister Hanke Bruins Slot en de Belgische Eurocommissaris Didier Reynders. Maak kennis met Markiyan Kliuchkovskyi. Hij is de executive director van RD4U (Register of damage for Ukraine). Hoor over de resultaten van de conferentie, waaronder de start van het schaderegister Oekraïne. Bekijk de grote zaal. Zie de indrukwekkende tafel waaraan de deelnemers uit de hele wereld de politieke verklaring bespraken en uiteindelijk vaststelden.

Groet en passant een aantal ambassadeurs en ga richting huis. Vivien Wilkens-Mallach van de Vereniging van  OverheidsManagement bericht mij dat de verkiezingen Overheidsmanager en Beste Overheidsorganisatie 2024 zijn geopend. Waarvan akte. Dinsdag voorbij.