Dinsdag 2 februari

Ook vandaag miezert het. Maak extra vroeg m’n ochtendwandeling. Stap op de fiets – in de stromende regen met wapperend poncho – en begin de dag met een bezoek aan tandarts Wim aan de Wassenaarseweg. Fiets door richting het Stadhuis. Heb aldaar om negen uur een digitaal overleg met Peter van Toor en Jos van der Heijdt (beiden van juridische zaken). Lees dat openbaar is geworden dat de Invictus Games in Den Haag een jaar zijn uitgesteld. Jammer, maar verheug me op 2022. Bereid met gemeentesecretaris Ilma Merx de vergadering voor van het college. Deze volgt digitaal via MS Teams. De vergadering is rond één uur afgelopen. Koppel terug aan een paar naaste medewerkers en handel een aantal telefoontjes af (onder anderen met mijn dochter, met wethouder Anne Mulder en VNG-directeur Leonard Geluk).

Bespreek met Robin Aerts (juridische zaken) een actualiteit. Loop met Wesley (kabinetszaken) richting het Atrium voor een filmopname. Spreek op verzoek van de ambassade van Bangladesh een videoboodschap in ter gelegenheid van de (digitale) viering van de Internationale Moedertaaldag op 21 februari. Deze dag staat in het teken van taalkundige en culturele diversiteit en meertaligheid. De ambassade van Bangladesh heeft, samen met de gemeente, in 2019 het Moedertaal-Monument in het Zuiderpark gerealiseerd.

Spreek met politiechef Paul van Musscher over het verschrikkelijke nieuws dat een politieagent van de Eenheid Den Haag bij een ongeluk om het leven is gekomen en dat zijn vrouw, ook politieagente, zwaargewond is. Betuig mijn medeleven. Fiets naar huis. Het is droog. Heb ‘s avonds een vergadering via MS Teams van het ‘voorzittersoverleg koepels’. Spreek als VNG-voorzitter met mijn collega’s van de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. Bekijk op televisie de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Koppel telefonisch terug aan een paar medewerkers. Bel over een ander onderwerp met de gemeenteraadsleden Ralf Sluijs en Robert Barker en bel met m’n vader in Edam.