Dinsdag 2 maart

Wandel in de wijk en fiets vervolgens in alle vroegte naar het Stadhuis. Zit om half negen de (digitale) vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden voor. Geef mijn ambtgenoten een update naar aanleiding van de vergadering van het Veiligheidsberaad van gisteren. Bereid met gemeentesecretaris Ilma Merx de collegevergadering voor. De vergadering zelve volgt. Koppel ‘s middags na afloop terug aan een aantal naaste medewerkers.

Deel een post op mijn Instagram-pagina over de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. De gemeente doet er alles aan om iedereen in Den Haag, jong of oud, veilig te laten stemmen. Dat betekent onder anderen dat wij extra stembureauleden inzetten. Wij zoeken nog zo’n 150 vrijwilligers. Roep iedereen op om zich aan te melden.

Foto: Henriëtte Guest

Aan het eind van de middag volgen de vergaderingen van het presidium en het fractievoorzittersoverleg van de gemeenteraad. Sluit aan het begin van de avond op het Stadhuis mijn werkzaamheden af met een overleg met de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. Fiets naar huis en besteed aandacht aan de stukken uit de Stadhuistassen. Kapper Jan Bartels (Amstelveen) belt, bel zelf met de Commissaris des Konings Jaap Smit en met m’n ouders in Edam.