Dinsdag 2 november

Ben even voor achten samen met wethouder Hilbert Bredemeijer in het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt. Maak tijdens een ontbijt kennis met een aantal vertegenwoordigers uit de wereld van de sport. Ontvang Daniël Letterie van zwemvereniging CWP, de grootste zwemvereniging van Nederland, Wim Gottenbos, voorzitter van tennisvereniging HLTC De Metselaars, Arne de Grootte van Team NL Topsportcentrum Metropool,  Pieter Hoog, voorzitter van de Haagsche Rugby Club, Ron Kleijn, voorzitter van de Scheveningse voetbalvereniging SVV Scheveningen, John van den Berg, voorzitter van de Adviesraad voor Sport, Dorine Dielen, voorzitter van hockeyvereniging HDM en Chris van Veen, eigenaar van boksvereniging Haagse Directe. Heb een geanimeerd gesprek over het wel en wee binnen en rond het (sport)verenigingsleven. Goed begin van een lange (vergader)dag.

Neem op het Stadhuis met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda van de collegevergadering door. In de raadzaal volgt de vergadering van het college. Koppel in de loop van de middag na afloop van de collegevergadering de genomen besluiten terug aan een aantal naaste medewerkers. Zit een extra (digitale) vergadering van de driehoek voor in verband met de actualiteit van vanavond. Meteen daarna volgen vergaderingen van het Regionaal Beleidsteam veiligheidsregio Haaglanden (www.vrh.nl), het presidium van de gemeenteraad (in de collegekamer) en het fractievoorzittersoverleg (in de raadzaal). Begeef me ’s avonds richting de Javastraat voor een informeel bezoek aan de Commercieele Club waarvan ik honorair lid ben. Maak kennis met de heren en gebruik er het avondeten. Voorzitter Robbert-Jan Brugman en goede bekende Gerard van Alkemade doen me in- en uitgeleide. Duik, terug thuis, in de stukken uit de loodgieterstassen van het Stadhuis en heb veelvuldig telefonisch contact met René van Eck (politie) en met Hans van der Vet (directie veiligheid).