Dinsdag 22 augustus

Ga zwemmen aan de Klatteweg. Fiets aansluitend naar het Stadhuis. Het is heet onderweg. En het is duidelijk dat de vakanties (bijna) voorbij zijn; het is drukker onderweg. Op het Stadhuis heeft gastheer meneer Ben veel om handen en zijn de liften (weer) vol. Zit vanaf half tien de eerste collegevergadering na het zomerreces van de gemeenteraad en het college voor. Weet dat ondertussen de ambtsketen de periodieke oppoetsbeurt ondergaat. Dit wordt kundig gedaan door juwelier Steltman.

Heb ’s middags na afloop van de collegevergadering overleg met een aantal naaste medewerkers. Neem de besluiten van de collegevergadering door. Voer bestuurlijk overleg met wethouder Martijn Balster over een actueel dossier. Bel met raadsgriffier Lilianne Blankwaard, met Rombout Alkema (directie Veiligheid) en met ambtgenoot David Moolenburgh (Zandvoort). Fiets aan het eind van de middag naar huis. Doe onderweg een paar boodschappen in de Frederik Hendrikstraat. Praat via MS Teams samen met directeur Veiligheid Herke Elbers bij met Machteld Klaassen. Machteld werkt op dit moment als kabinetschef van de gezaghebber op Bonaire. Werk aan de inhoud van de tassen uit het Stadhuis. Praat uitvoerig telefonisch bij met ambtgenoot Cees van den Bos (Urk) en fiets ’s avonds naar de Keizerstraat. Ga gezellig op bezoek bij mijn ‘zwager’ Marten.

Bel ’s avonds laat opnieuw met raadsgriffier Lilianne Blankwaard.