Dinsdag 22 juni

Maak een wandeling in de omgeving van mijn appartement. Fiets naar het Stadhuis. Heb om half negen via MS Teams een vergadering van het Regionaal Beleidsteam Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Heb telefonisch overleg met ambtgenoot David Moolenburgh (Zandvoort). Bereid met gemeentesecretaris Ilma de agenda voor van de collegevergadering. Zit vervolgens de collegevergadering voor. Wip tijdens de lunchpauze aan bij de 100-jarige uit Zweden afkomstige Disa Holtrust-Bergholm. Zij en haar acht (brei)vriendinnen hebben een vrolijke lunch aangeboden gekregen in Brasserie Zamen aan de Nieuwe Parklaan. Disa viert haar verjaardag binnenkort ook bij haar dochter in Denemarken en daarna in Zweden tijdens een familiereünie. Je wordt tenslotte maar één keer 100. Het is een zeer viefe eeuwelinge.

Ben snel weer terug op het Stadhuis voor het laatste deel van de collegevergadering. Teken na afloop het ‘hedenboek’ – voor mij een nieuw woord – van Wouter. Neem tussen de bedrijven door bij cameraman Melvin van Frisse Focus een zomergroet op voor al onze medewerkers. ‘Ik dank iedereen op het stadhuis, in de buitendienst en thuis voor de inzet in de afgelopen periode. Nu is het tijd om even afstand te nemen en weer op te laden. Ik wens iedereen een hele mooie zomer en een fijne vakantie’.

Bel met districtschef van politie Tolga Koklu. Geef op mijn werkkamer een interview aan Evelyne Lammerding van Business Haaglanden, het zakenblad van Den Haag. Benadruk het belang van (lokaal) ondernemerschap in de meest brede zin van het woord. Vraag aandacht voor de zware tijd die veel ondernemers hebben gehad en verheug me in de betere tijden die voor ons liggen. Bereid in de collegekamer met wethouder Anne Mulder de financiële retraite van aanstaande vrijdag voor, samen met een paar naaste adviseurs. Stap aan het eind van de middag op de fiets. Race naar de Raamweg. Neem als Auditeur van Rekening deel aan de jaarvergaderingen van de stichting Boschuysen en de stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude. Volgens eeuwenoud gebruik komt de burgemeester van Den Haag deze functie toe. Aan het eind van de vergadering breng ik samen met de bestuursleden een heildronk uit op de Vrijvrouwe met een klein glaasje Madeira. Maak tijdens het avondeten kennis met de leden van het bestuur en met twee studenten die een studiebeurs van de stichting kregen. Voorzitter Jan Jaap Hazenberg doet me in- en uitgeleide.

Fiets naar huis. Duik in de stukken voor morgen en bel met m’n dochter, VNG-algemeen directeur Leonard Geluk en met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn.