Dinsdag 23 augustus

Ochtendwandel en fiets aansluitend naar het Stadhuis. Bespreek op mijn werkkamer de collegevergadering voor met de gemeentesecretaris. Dat gebeurt eerder dan voor het zomerreces, omdat de collegevergaderingen dezer dagen om negen uur beginnen. Loop na afloop naar de raadzaal en begroet ter plaatse de aanwezige collegeleden. Helaas zijn we door persoonlijke omstandigheden van twee collegeleden niet compleet.

Koppel ’s middags na afloop van de collegevergadering één en ander terug aan een paar naaste medewerkers. Ontvang, samen met de Algemeen directeur van de dienst OCW, Korrie Louwes, Ralph van Hessen. Wordt vervolgd. Bel met raadsgriffier Lilianne Blankwaard. Zie dat de longlist 2022 bekend is gemaakt voor de verkiezing van de beste overheidsorganisatie van het jaar. Ben juryvoorzitter. Verheug me op de verkiezing later dit jaar. Bespreek op mijn werkkamer met Wouter Dekker van bureau Gemeentesecretaris en gemeentesecretaris Ilma Merx zelve een aantal logistieke zaken die verband houden met een collegevergadering. Heb telefonisch overleg met VNG algemeen directeur Leonard Geluk. Maak, samen met Wim Kulik (Economische Zaken), kennis met Marco Esser, directeur van The Hague en Partners. Neem langs digitale weg met een aantal VNG-collega’s de laatste puntjes ten behoeve van het bestuurlijk overleg van morgenochtend met het kabinet vroeg door. Stap aan het eind van de middag op de fiets. Ga in de Stortenbekerstraat op bezoek bij gemeenteraadslid Mikal Tseggai (PvdA). Praten gezellig bij. Neem afscheid en wens Mikal een voorspoedig herstel.

Het is heet op de fiets onderweg naar huis. Fiets ’s avonds naar Zarautz. Haal een beetje avondeten in huis. Simone geniet lekker mee. Heeft ze verdiend na alle inspanningen rond de Vuelta. Heb later op de avond uitvoerig telefonisch overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot.